Pražští bezdomovci by se mohli přestěhovat na pozemky u ďáblické skládky. Radní pro sociální oblast Jiří Janeček (ODS) chce pro ně na nevyužívaných prostorách zřídit "bezdomoveckou oázu". V té by mohli lidé bez domova žít podle svého stylu života, řekl ČTK. Vznik tábora pro bezdomovce se ovšem nelíbí neziskovým organizacím.

Janeček zvažuje i další místo, které se nachází na rozsáhlých pozemcích u průmyslového zařízení ve východní části Prahy. Se vznikem speciálních prostor pro lidi bez přístřeší počítá akční plán bezdomovectví. Materiál kromě vzniku tábora počítá také se zřízením jejich jednotné evidence.

Plán budou radní hlavního města schvalovat na svém prvním srpnovém zasedání. Janeček jím chce řešit "aktuální problémy bezdomovectví" na území metropole. Má být dočasným řešením do vzniku celková koncepce.

Nebudou obtěžovat

Vznik tábora, kam by se mohli bezdomovci z centra města přesunout, vzbudil nevoli u neziskových organizací, které se touto problematikou zabývají. Podle nich se takto zamezí návratu těchto lidí do společnosti.

Janeček oponuje, že se magistrát snaží bezdomovcům všemožně pomoci, někteří z nich ale o spolupráci nestojí. Ti se podle něj budou moci usídlit na vymezených pozemcích, kde nebudou obtěžovat své okolí zápachem nebo opilostí a kde je naopak nebudou neustále kontrolovat strážníci.

Podle radního by bezdomovce do "oázy" vozil speciální mikrobus. Na život v ní budou dohlížet speciální pracovníci, kteří by měli za úkol zamezovat například konfliktům mezi obyvateli.

"Akční plán si neklade za cíl vymýtit bezdomovectví, ale pomoci osobám bez přístřeší řešit jejich složitou situaci, včetně resocializace, a zmírnit negativní jevy, které bezdomovectví doprovázejí, a usnadnit tak běžným občanům hlavního města Prahy jejich každodenní život," píše se v konceptu, který má ČTK k dispozici.

Registr bezdomovců

Materiál kromě vzniku tábora počítá také se zřízením "jednotné evidence sociálně slabých osob". V ní by se měly shromažďovat údaje o bezdomovcích z jednotlivých organizací, které jim pomáhají. Magistrát tak chce zamezit zneužívání služeb, ke kterému prý v současné době dochází. Evidenci prý odsouhlasil Úřad na ochranu osobních údajů. Podmínkou je písemný souhlas klienta. Od května již evidence funguje ve zkušebním režimu na bezdomovecké lodi Hermes, kterou zakoupil magistrát.

Práci bezdomovcům má nabízet takzvaná "Job kontaktní místa". Lidem bez domova budou umožňovat okamžitý výdělek při úklidu veřejných prostranství či péči o zeleň.


Magistrát chce dále zřídit Centrum integrované pomoci bezdomovcům, které bude sloužit jako další informační a kontaktní centrum. Bezdomovci se v něm budou moci umýt nebo navštívit lékaře, specialisté se jim také budou snažit pomoci v návratu do normálního života. Pracovat by v něm mělo celkem sedm lidí. Jednou z variant je i to, že ho bude provozovat některá ze stávajících neziskových organizací. Centrum by mělo také obsluhovat speciální nepřetržitou telefonní linku, na které budou moci Pražané volat své stížnosti nebo podněty týkající se například výskytu bezdomovců.

Janeček chce dále rozšířit terénní programy nebo nabídnout pomoc lidem, kterým hrozí ztráta bydlení. Zřízen má být i speciální tým městské policie.

Kolik žije v Praze bezdomovců, není známo. Není totiž přesně stanoven pojem bezdomovec. Zatímco tak v roce 2004 průzkum zjistil téměř 3100 lidí bez domova, jiný jejich počet v roce 2007 stanovil na asi 1800. Podle průzkumu mezi bezdomovci asi 80 procent z nich tvoří muži.

Lidé bez domova mají k dispozici v současné době pět nocleháren s kapacitou 350 lůžek, přes den fungují tři centra.