Biskupům se nelíbí příručka ministerstva školství k sexuální výchově ve školách, nebyla podle nich dostatečně konzultována a nabádá k přílišnému individualismu. Sdělili to ve středu médiím po zasedání České biskupské konference (ČBK).

Ministerstvo školství připravilo nové příručky a metodický pokyn, jak učit sexuální výchovu na základních školách. Podle ministryně Miroslavy Kopicové by měla být sexuální výchova ve školách pojímána komplexně, tedy aby žákům kromě nezbytných informací pomáhala formovat i morální postoje a podporovala jejich citový rozvoj. Biskupové jsou ale přesvědčeni, že sepsání materiálů měla předcházet širší diskuse mezi pedagogy, právníky, sexuology a rodiči.

"Za nepřípustné považujeme vyznění metodické příručky, které diskriminujícím způsobem zvýhodňuje výchovu výlučně zaměřenou na individuální prospěch jednotlivce," napsali biskupové. Příručka podle nich děti nabádá k přílišnému prosazování vlastního já na úkor vztahů s ostatními. Málo se prý v příručce zdůrazňuje, že sexualita je o vztahu mezi dvěma lidmi, že nejde jen o uspokojování potřeb jednotlivce.

Církvi vadí také některé pasáže, které předpokládají, že děti mají zkušenost s pornografickými filmy a časopisy. V příručce se prý doporučují takové formy a metody, které ohrožují mravní výchovu mládeže.

Biskupové prý podporují snahu podávat dětem a mládeži dostatek informací, které "by posloužily k utváření zralé lidské osobnosti". Jsou však přesvědčeni, že by se tak mělo dít s respektem ke kulturnímu, sociálnímu a rodinnému kontextu.