Přechodná úprava – "Zákaz zastavení":


Od 7. 4. 2010 od 00.00 hodin do 9. 4. 2010 do 24.00 hodin:

Letiště Praha - prostor před terminálem T3 a T4 včetně přilehlých komunikací a parkovišť

Od 7. 4. 2010 od 6.00 hodin do 9. 4. 2010 do 15.00 hodin:

Křížovnická - pravá strana ve směru od nám. J. Palacha v úseku mezi nástupním ostrůvkem tramvaje a ul. Veleslavínovou
Platnéřská - oboustranně od ul. Křížovnické po Alšovo nábř. (začátek pěší zóny)
Alšovo nábř. - oboustranně celý prostor před domem č. 82 (vchod do SZŠ, prostranství mezi vyhrazeným parkovištěm a ul. Veleslavínovou)

Od 7. 4.2010 od 17.00 hodin do 9. 4. 2010 do 24.00 hodin:

V celnici - oboustranně v úseku mezi ul. Havlíčkovou a vjezdem do hotelu Marriott

Od 7. 4. 2010 od 12.00 hodin do 9. 4. 2010 do 15.00 hodin:

Hradčanské nám. - oboustranně celá plocha náměstí (vč. prostoru před restaurací U labutí)

Od 7. 4. 2010 od 14.00 hodin do 8. 4. 2010 do 24.00 hodin:

Evropská    - pravá strana od stanoviště pevného radaru po ul. Libockou
                    - pravá strana od ul. Přední po ul. Veleslavínskou
                    - pravá strana od č.p. 95 po obchodní dům Billa
                    - prostor před lékárnou Na Sekyrce (Bořislavka) od č.p. 57 po č.p. 53
                    - pravá strana - záliv před firmou Siemens
                    - pravá strana po ul. Gymnazijní

Od 7. 4. 2010 od 14.00 hodin do 9. 4. 2010 do 15.00 hodin:

Pevnostní - oboustranně v celé délce
Gymnazijní - oboustranně v celé délce
Milady Horákové - oboustranně celý prostor křižovatky s ul. U Brusnice
U Brusnice - oboustranně v celé délce
Jelení - pravá strana do ul. U Brusnice po ul. U Prašného mostu
Mariánské hradby - zálivy u královského letohrádku Belvedere
                            - parkoviště před křiž. s ul. U Prašného mostu
                            - vyhrazené parkoviště pro „Oblast I (modrá zóna)"
                            - oboustranně od Mánesova mostu po ul. U železné lávky
Na Opyši
Kosárkovo nábř.
Pohořelec

Od 7. 4. 2010 od 15.00 hodin do 9. 4. 2010 do 15.00 hodin:

Pobřežní - oboustranně od ul. Ke Štvanici po viadukt
Rohanské nábř. - oboustranně od ul. Ke Štvanici po viadukt
Ke Hradu - oboustranně v celé délce
Hládkov - oboustranně v délce 30 m od ul. Keplerovy
Keplerova - od tram. zastávky po přechod u ul. Parléřovy
                     - záliv před hotelem Savoy
                     - od ul. Parléřova po ul. Dlabačov (před AUS)
                     - celá plocha náměstí (včetně parkoviště)
                     - pravá strana od Pohořelce po začátek pěší zóny
                     - oboustranně do začátku pěší zóny po Hradčanské nám. (vč. parkoviště
                     Hradní stráže)
                     - oboustranně ve směru k Loretě v délce 30 m
Loretánská
Loretánské nám.

Od 8. 4.2010 od 00.00 hodin do 8. 4.2010 do 24.00 hodin:

Pelléova - oboustranně od ul. Jaselské po ul. dr. Zikmunda Wintra
dr. Zikmunda Wintra - oboustranně od ul. Bubenečské po ul. Pelléovu
Bubenečská - oboustranně od ul. Československé armády po ul. dr. Zikmunda Wintra
                        (vč. parkoviště na chodníku)
                     - oboustranně od ul. Československé armády po ul. Pelléovu
Jaselská

Od 8. 4. 2010 od 5.00 hodin do 9. 4. 2010 do 15.00 hodin:

U Bruských kasáren - oboustranně v celé délce
Podjezd pod Čechovým mostem - v celé délce
Podjezd pod Štefánikovým mostem - v celé délce
Hlávkův most - oboustranně prostor před zimním stadionem Štvanice
Štvanice - komunikace pod Hlávkovým mostem (prostor kolem mostních pilířů)
nábř. kpt. Jaroše - pravá strana směr do centra v úseku ul. Dukelských hrdinů - 15 m   
                              za vjezd pro vozy Lékařské služby první pomoci (vč. parkoviště na  
                              chodníku)

Od 8. 4. 2010 od 15.00 hodin do 8. 4. 2010 do 24.00 hodin:

Evropská - oboustranně od ul. Gymnazijní po Vítězné nám. mimo zastávek MHD a veřejné linkové dopravy
Československé armády - oboustranně od ul. Bubenečské po Vítězné nám. (vč. zálivů)

Od 8. 4. 2010 od 15.00 hodin do 9. 4. 2010 do 15.00 hodin:

Evropská - pravá strana ul. Gymnazijní po ul. Drnovská (včetně zálivu před hřbitovem) mimo zastávek MHD a veřejné linkové dopravy

Od 7. 4. 2010 od 8.00 hodin do 9. 4. 2010 do 18.00 hodin s dodatkovou tabulkou "Mimo vozidel s platnou parkovací kartou oblast 1":

Valdštejnská - levá strana od ul. Klárov v délce 40 m
Loretánské nám. - levá strana v zálivu proti Loretě v celé délce (navazuje na B 28
                              s časovým omezením)
                            - prostor mezi ul. Kapucínskou a Černínskou