ČSSD hodlá zvýšit průměrný starobní důchod do konce roku 2014 asi na 15.000 korun. Na semináři ČSSD k důchodům to řekl místopředseda strany Zdeněk Škromach. Nyní průměrný důchod činí asi 10.000 korun.

Důchodový systém podle ČSSD nepotřebuje "revoluci", pouze menší a postupné úpravy. Podle Škromacha penzijní systém může po dalších 20 až 30 let zajistit důchody ve výši asi 60 procent čisté mzdy lidem s nízkými a středními příjmy.

Odborníci ale vypočítali, že se důchodový systém za 20 let dostane do prudkého deficitu a na reformu už bude pozdě, na řadu lidí dopadne chudoba.

Nečas: Návrhy ČSSD ohrožují  dnešní třicátníky a čtyřicátníky

Podle místopředsedy ODS Petra Nečase je neochota ČSSD reformovat důchodový systém horší než populismus. "Prohlášení, že Česko nepotřebuje zásadní reformu, jsou nejenom populistickými výkřiky, ale zároveň reálně ohrožují životní úroveň dnešních třicátníků a čtyřicátníků," sdělil Nečas.

Sociální demokraté jsou přesvědčeni, že by jedním ze zdrojů prostředků na důchody mohlo být zvýšení minimální mzdy; chtějí ji zvyšovat nejméně o 500 korun každý rok. "Zdroje samozřejmě jsou ve státním rozpočtu," konstatoval Škromach. ČSSD počítá také s příznivým vývojem inflace.

Sociální demokraté nadále odmítají myšlenku na privatizaci penzijního systému, ve kterém ekonomicky aktivní lidé přispívají na důchodce a očekávají, že ve stáří dostanou podporu také oni. Možnost vyčlenit část peněz z povinného systému do soukromých rukou vylučují; plánují však zavedení dalších zdrojů získávání peněz na důchody.

"Přesun části sociálního pojištění do penzijních fondů navrhujeme jako možnost, nikoliv jako povinnost," uvedl Nečas. "Chceme dát lidem na výběr, zda budou spořit jenom se státním důchodovým systémem, který se dnes podobá hře 'letadlo', nebo své úspory částečně zhodnotí v kapitálovém pilíři," uvedl Nečas.

"Chceme rozvíjet další doplňkové systémy formou daňového zvýhodnění státního příspěvku a dalšími způsoby," konstatoval Škromach. Jako příklad uvedl možnost, aby zaměstnavatelé zejména v hutnictví, hornictví a dalších těžkých provozech připláceli na své pracovníky, kteří by tak mohli odcházet do důchodu před dosažením důchodového věku.

V důsledku změny životního stylu, zdravější výživy i moderní medicíny se v Česku stejně jako v dalších průmyslově vyspělých zemích život lidí prodlužuje a starších lidí přibývá. Podle odborníků bude třeba zásadním způsobem změnit systém důchodů, aby bylo na důchody pro stále početnější skupinu seniorů dostatek peněz. Česko patří k zemím, kde populace stárne nejrychleji.

Ministerstva financí a práce v lednu zřídila nový tým expertů, který by měl připravit a analyzovat varianty dalších možných kroků reforem českého důchodového systému. Výsledky by měly být známy do května. Předseda ČSSD Jiří Paroubek však skupinu expertů považuje za pouhou "lobbistickou záležitost". Vadí mu totiž, že v ní působí zejména zástupci penzijních fondů a "exponenti pravice".

Obdobná komise již v roce 2005 na základě zadání parlamentních stran vypočítala, že by se dosavadní systém penzí bez zásadních změn zhruba po 25 letech dostal do prudkého deficitu, který by se do roku 2065 nakumuloval do výše kolem 110 procent HDP.

Na reformy penzijního systému by však po 20 letech již bylo příliš pozdě, protože by potom kromě nákladů na opožděnou důchodovou reformu bylo třeba navíc dotovat také schodky na důchodovém účtu ve výši až pět procent HDP. ČR by se tak podle propočtů přiblížila bankrotu a řada obyvatel by se ocitla pod hranicí chudoby.

Ani tyto výpočty expertů však politiky nepřiměly k nalezení shody na zavedení změn penzijního systému. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) loni vyplatila na důchody a dávky nemocenského pojištění o 33,1 miliardy korun více, než vybrala na pojistném. Takzvaný účet sociálního pojištění přitom ještě v prosinci 2008 vykazoval kladný zůstatek ve výši 20,9 miliardy korun; o rok dříve ještě o dvě miliardy vyšší.