Počet cizinců v ČR i jejich podíl na celkové populaci stále narůstá. Za uplynulých 12 let se přibližně zdvojnásobil, vyplývá z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

V roce 1997 činil podíl cizinců v Česku 2,04 procenta populace. Loni na konci září žilo v Česku celkem 437.251 cizinců, bylo to 4,2 procenta celkové populace; celkem v zemi žilo 10,501.197 lidí.

Ve srovnání s ostatními státy EU je přesto v Česku podíl cizinců podprůměrný; průměrně v zemích unie žije bezmála šest procent cizinců. Nejvyšší podíl na obyvatelstvu mají cizinci v Lucembursku, žije jich tam přes 40 procent.

Vyšší podíl cizinců na celkové populaci než v Česku demografové zaznamenali například v Rakousku, Estonsku či Lotyšsku; naopak za ČR se umístily země jako Bulharsko, Polsko a Rumunsko.

Od roku 1993, kdy v Česku žilo 0,75 procenta cizinců, se jejich počet zvýšil více než pětkrát; s výjimkou poklesu v roce 2000 od té doby rostl každoročně.

Bezmála třetinu cizinců žijících v roce 2008 v Česku tvořili Ukrajinci; žilo jich zde celkem 132.000. Druhou příčku žebříčku obsadili s 17,3 procenta Slováci, v ČR jich žilo 76.000. Následovali občané Vietnamu, Ruska a Polska.

Češi si nejčastěji berou Ukrajinky a Rusky, Češky Němce a Brity

Podíl sňatků, kdy alespoň jeden ze snoubenců nebyl občanem ČR, je oproti podílu cizinců na populaci dvojnásobný. V roce 2008 činil 8,4 procenta. Demografové zaznamenali přes 4300 takových sňatků; přes 2500 z nich tvořily svatby Češek s cizinci a přes 1600 svatby Čechů s cizinkami. Zbývajících 160 případů tvoří v Česku uzavřené sňatky dvou cizinců.

Nejčastějším partnerem v případě sňatků s cizincem v roce 2008 byli občané Slovenska; u svateb Čechů s cizinkou jde asi o polovinu případů, u Češek o čtvrtinu případů. Muži z ČR si dále nejčastěji berou Ukrajinky a Rusky, české ženy dávají z cizinců přednost občanům Británie a Německa.

Dlouhodobě podle statistiků roste i podíl rozvodů manželství s cizími státními příslušníky; v roce 2008 šlo o 7,1 procenta všech rozvodů. Češky se rozváděly nejčastěji se Slováky, Vietnamci a Ukrajinci; Češi nejčastěji s Ukrajinkami, Slovenkami a Vietnamkami.

Počet obyvatel ČR, počet cizinců žijících v ČR a podíl cizinců na celkové populaci (v procentech) v letech 2004 až 2008

 

rok počet obyvatel

(v milionech)

počet cizinců (v tisících) podíl cizinců
2004 10,21 254,29 2,5
2005 10,23 278,31 2,7
2006 10,27 321,46 3,1
2007 10,38 392,09 3,8
2008 10,47 438,30 4,2
2009* 10,50 437,20 4,2

* období od 1. ledna do 30. září

Zdroj:ČSÚ