Obyvatel EU už je půl miliardy

Počet obyvatel všech sedmadvaceti členských zemí Evropské unie poprvé překročil hranici půl miliardy. Odhadl to francouzský statistický úřad Insee s ohledem na vývoj populace ve Francii. K 1. lednu 2010 prý žilo na území unie 501,26 milionu lidí.

Nejlidnatější zemí EU je Německo s 81,7 milionu obyvatel, na druhém místě je Francie s 64,7 milionu lidí a na třetím Británie s 62 miliony.

S výjimkou Polska, Česka, Slovinska a Slovenska se ve zbytku východní části EU počet obyvatel snižoval, například v Bulharsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku a Rumunsku.

Z hlediska plodnosti jsou na špici tradičně Francie s Irskem, kde se rodí v průměru dvě děti na jednu ženu. Třetí je Británie.

Pokud by počet obyvatel České republiky dlouhodobě nezvyšovala migrace ze zahraničí, snížil by se do roku 2065 počet obyvatel země o více než 1,8 milionu. Vyplývá to z demografické projekce obyvatelstva v krajích, kterou zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

V případě, že by lidé nemigrovali ze zahraničí ani mezi jednotlivými regiony země navzájem, snížil by se podle projekce počet obyvatel ve všech krajích o 13 až 23 procent. Počet obyvatel je dnes v Česku 10 501 197.

Nejvíce by podle demografů ubylo obyvatel v Praze, kam migranti míří nejčastěji; metropole by přišla o více než 280.000 obyvatel. Nejméně by se naopak snížil počet obyvatel Libereckého kraje a Vysočiny.

Nejmenší rozdíl mezi délkou života bude v Praze 

Demografové již loni zveřejnili projekci, která předpokládá, že česká populace v příštích 55 letech výrazně zestárne. Kromě prodloužení očekávané střední délky života u mužů i žen se podle jejich očekávání zvýší průměrný věk obyvatel asi o deset let a oproti dnešku se zdvojnásobí podíl lidí starších 65 let.

Střední délka života byla loni u mužů 74,2 roku, u žen 80,3 roku. Do roku 2065 podle projekce ČSÚ vzroste u mužů na 86,5 roku a u žen na 91 let. V jednotlivých krajích by se podle demografů měla naděje na dožití zvýšit u mužů o 12,2 až 13,1 roku a o 10,4 až 11,2 roku u žen.

Nejmenší rozdíly mezi délkou života mužů a žen demografové očekávají v Praze, největší v Moravskoslezském a Zlínském kraji.

Projekce počítá s tím, že od roku 2016 bude umírat víc lidí, než se jich narodí. Počátek přirozeného úbytku počtu obyvatel zřejmě nastane v různých krajích v odlišnou dobu.

Na Zlínsku podle demografů tento okamžik možná již nastal loni; potvrdit by to podle nich mohly statistiky za loňský rok, které budou publikovány v březnu.

Ve všech krajích se očekává výrazné stárnutí populace. Až do roku 2006 byl počet dětí do 15 let vyšší než počet lidí starých 65 a více let; početní převaha seniorů nad dětmi ve všech krajích podle projekce nastane již v roce 2014.

Loni zveřejněná celostátní demografická projekce s migrací ze zahraničí i mezi jednotlivými regiony počítala. "Počty přistěhovalých i vystěhovalých v jednotlivých regionech a směry jejich toku jsou silně podmíněny vnějšími vlivy, ekonomickou, sociální, bytovou situací jednotlivců, rodin i celé společnosti daného regionu. Svou roli hrají také legislativní úpravy vstupu do republiky," vysvětlili autoři projekce, proč pro krajské projekce migraci nebrali v potaz.

Tabulka počtu obyvatel a průměrného věku obyvatel krajů ČR v roce 2009 a hodnot těchto ukazatelů očekávaných demografy k roku 2066

KrajPočet obyvatel k 1.1.2009Očekávaný počet obyvatel k 1.1.2066Průměrný věk k 1.1.2009Očekávaný průměrný věk k 1.1.2066
Praha1,233.211952.01841,653,2
Středočeský1,230.6911,047.15040,049,9
Jihočeský636.328524.75240,550,7
Plzeňský569.627459.54240,850,8
Karlovarský308.403253.38739,850,5
Ústecký835.891708.92839,649,1
Liberecký437.325379.61440,049,7
Královéhradecký554.520467.70440,950,4
Pardubický515.185438.28440,450,1
Vysočina515.411444.40640,350,3
Jihomoravský1,147.146961.27540,850,4
Olomoucký642.137525.30440,551,0
Zlínský591.412470.67440,751,3
Moravskoslezský1,250.2551,015.34040,250,5
celkem10,467.5428,648.378   

Zdroj: ČSÚ