Poslanci hlásící se ke straně TOP 09 podle jejího nepodpoří v nynějším druhém čtení státního rozpočtu na příští rok žádný návrh, který by změkčoval na podzim schválený vládní úsporný balíček.

První místopředseda strany Miroslav Kalousek představil jediný vlastní pozměňovací návrh TOP 09, jímž chce strana drobnými škrty v mnoha rozpočtových kapitolách zajistit pro malé obce téměř 2,33 miliardy korun na spolufinancování projektů dotovaných ze strukturálních fondů EU nebo z národních zdrojů.

Malým obcím se v důsledku ekonomické krize loni propadly rozpočtové příjmy o pětinu, upozornil Petr Gazdík, předseda hnutí Starostové a nezávislí, se kterým TOP 09 dlouhodobě spolupracuje.

Školu ani obecní sál banky do zástavy nechtějí 

"Na konci minulého roku bylo na účtech obcí a měst několik desítek miliard volných prostředků, které ale během tohoto roku vlivem obrovské krize, která na nás přišla, se rapidně tenčí," zdůraznil Gazdík. Obce podle něj už na to, aby na peníze z evropských fondů dosáhly, vynaložily nemalé prostředky.

Mnohé vsi a městečka uspěly, a mají tak často nasmlouvány projekty, kvůli kterým se nyní v důsledku nižších rozpočtů musí zadlužovat. Banky jim však nerady půjčují, vesnice totiž často nemají vhodný majetek, kterým by mohly za úvěry ručit. "Banka nechce ručit základní školou, obecním sálem, obecním lesem nebo vodovodem. Banka chce ručit komerčními prostory," vysvětlil Gazdík.

Podle návrhu by mírné škrty v rozpočtech ministerstev průmyslu, místního rozvoje, životního prostředí, zemědělství, obrany, vnitra, ale i školství a zdravotnictví měly jako krizovou pomoc obcím umožnit převod celkem 2,33 miliardy do všeobecné pokladní správy.

Na jednoho obyvatele: 517 korun 

"Šli jsme po položkách, které jsou především neinvestičními transfery, popřípadě nákupy na příslušných ministerstvech," vysvětlil Kalousek. Žádné ministerstvo podobným škrtem podle něj existenčně ohroženo nebude.

Na tyto peníze by ke kofinancování projektů měly nárok obce do 10.000 obyvatel tak, že na jednoho obyvatele by mohlo připadnout nejvýše 517 korun. Návrh se podle Gazdíka týká necelých čtyř milionů českých občanů.

"Je to pomoc, není to vyřešení toho problému. Nemůže být ideální," připustil Kalousek. Podporu pro svůj návrh TOP 09 v parlamentu předjednanou nemá.

Gazdík uvedl, že se obrátí na své kolegy starosty z malých obcí napříč politickým spektrem, aby v příštích dnech oslovili své poslance s žádostí o podporu návrhu. "U každého poslance pak v jeho volebním obvodu zveřejníme, jestli pro ten návrh hlasoval nebo nehlasoval," řekl starosta.