Památné heslo "Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí" podle biskupa Václava Malého zůstává stále platné. Někdejší disident a signatář Charty 77 Malý to řekl při svém kázání v rámci mše, kterou v úterý sloužil v katedrále sv. Víta na Pražském hradě k připomenutí událostí z listopadu 1989.

Ne vždy má pravdu většina

Podle Malého bylo heslo "Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí" v posledních dvaceti letech zesměšňováno. "Zdá se to bláhové, naivní a pragmatici se tomu vysmívají," řekl biskup. "Já se k tomuto heslu hlásím, protože jako věřící křesťan to pokládám za nosné," dodal.

Významným tématem jeho kázání bylo téma svobody, biskup nastínil několik jejích rozměrů. "Svoboda neznamená především hájit sebe sama, svůj prostor, ale právě ve svobodě ochotně a s pevnou vůlí jít vstříc těm druhým. Svoboda od předsudků, svoboda od sebestřednosti," uvedl. Hovořil i o svobodě "být jiný, než jsou všeobecné trendy". "Protože ne vždy většina má pravdu, to neplatí. Ale pravdu má ten, kdo zakotví pevně svůj život na poznání pravdy, která jej přesahuje," řekl.

Minulý režim chtěl lidi izoloval, dnes se izolujeme sami

Podle Malého se nepsaným pravidlem ve společnosti stává rivalita a snaha o to být lepší než jiní lidé. "Ale to přeci není podstata člověčenství. Podstata člověčenství není nad tím druhým vítězit, ale stávat se druhému bližním. To je tedy podstata lásky," řekl.

Současná společnost se podle Malého atomizuje. "Dnes možná více než kdy jindy platí ´Můj dům, můj hrad´...V nedávné minulosti to byl cíl tehdejších vládnoucích - izolovat navzájem jedince nebo skupiny. Dnes je to rozdělení na rovině společenského postavení a sociální. Mám příležitost vcházet do různých společností. Ale jsou to uzavřená ghetta, jsou to uzavřené skupiny, které vůbec nejeví zájem o to, co se děje s těmi druhými," prohlásil biskup.

Dík těm, kteří zůstali slušní a poctiví

Jeho slovům naslouchala zaplněná katedrála, ještě předtím v rámci liturgického čtení z bible promluvil herec Jan Potměšil. Při bohoslužbě zazněly přímluvy za oběti komunistického režimu, za pronásledované ve světě, ale i za lidi, "kteří se dopouštěli zla na nevinných". "Děkuji vám, kteří jste zůstali slušnými a poctivými lidmi," řekl Malý na závěr mše.

Církev si dnes pád komunistického režimu připomíná i v dalších kostelích, ve večerních hodinách je na programu například mše v kostele Nejsvětějšího Salvátora, kde promluví kněz a teolog Tomáš Halík.