Novelu vysokoškolského zákona, která by v některých případech umožnila odnětí titulu, chce příští týden předložit do sněmovny poslanec ČSSD Ivan Ohlídal.

Podle něho není v současnosti možné titul odebrat za žádných okolností. To má jeho novela upravit. Ohlídal věří, že pro zákon zvednou ruku i poslanci z ostatních stran.

Poslanec údajně připravoval normu už před skandálem

"Jde o to, aby u studentů a akademických pracovníků bylo možné odejmout dosažený titul, pokud se jim zpětně jednoznačně prokázala plagiátorská činnost, třeba že opsali nějakou diplomovou práci či zneužili výsledků jiných lidí," řekl Ohlídal, který tvrdí, že jeho novela není přímo reakcí na aféru na plzeňské právnické fakultě. Údajně ji připravoval už dřív kvůli jiným plagiátorským pokusům.

Zákonodárce ale doplnil, že novela by se měla týkat i těch, kteří nestudovali řádně a neplnili své povinnosti, jako tomu údajně bylo na plzeňských právech.

Kdo přidělil titul, rozhodne i o odnětí

"Bude opravňovat ke zpětnému odnětí titulu u studentů, kteří evidentně neprošli řádným studiem daného oboru. Každý obor má předepsané absolvování přednášek, zkoušek, student musí získat počet kreditů, musí absolvovat cvičení a zápočty. Pokud se prokáže, že tento postup nesplnil, tak i tohle by zakládalo možnost odebrat titul," dodal Ohlídal. Výjimku by prý tvořily pouze zkoušky, které by byly uznané z jiné školy.

O odnětí titulu by rozhodoval stejný orgán školy, který navrhl jeho přidělení. "Ten orgán, který dává impulz, aby fakulta udělala titul, by měl mít právo navrhnout jeho odnětí. Samozřejmě by tam byla možnost bránit se soudní cestou," popsal postup autor novely.

Ohlídal věří, že pro novelu zvednou ruce i kolegové z jiných politických stran. "V zásadě s tím nemáme problém. Akorát budeme diskutovat o parametrech. Chci tam mít nějaké pojistky, aby se nestalo, že se budou někomu hromadně odebírat tituly jenom tak, že se někdo usnese. Musí se to jasně prokázat a k tomu má podle mého názoru nejlepší prostředky policie nebo soud," uvedl předseda školského výboru Walter Bartoš (ODS).

Na plzeňských právech vypukl skandál poté, co se zjistilo, že se některé vědecké práce opsaly, jiné zcela chybí. Navíc asi 400 lidí absolvovalo celé studium nestandardně rychle. Podezření padá i na některé politiky. Celou věc by měli prošetřit policisté.

Zda by se novela vztahovala i na tyto případy, zatím není jasné. Podle autora návrhu by záleželo na tom, zda by se plagiátorství prokázalo ještě před její účinností, nebo až posléze. V druhém případě by těmto lidem tituly mohly být odebrány.

Související