Pravidla pro provozování loterií v ČR jsou jedna z nejměkčích v Evropě a úroveň zdanění hazardu je nejnižší v Evropě. V minulém roce bylo celkem prosázeno 128,5 a vyplaceno na výhrách 98,5 miliardy korun. Firmy podnikající v hazardu tak měly loni zisk 30 miliard, uvedla na úterní tiskové konferenci KDU-ČSL.

Podle strany ze zisku bylo odvedeno státu a obcím na správních poplatcích 4,2 a na veřejně prospěšné účely 3,5 miliardy korun. "To je velmi málo ve srovnání s civilizovanou Evropou," řekli lidovci s tím, že v ČR je více herních automatů než v celé EU dohromady. "Jen v Praze je stejný počet automatů jako v celém Německu," tvrdí KDU-ČSL.

A lidovci varují, že v roce 2007 přesáhl počet sebevražd přímo způsobených hazardem 600.

"Jeden hrací automat ve Francii vychází na 18 tisíc Francouzů, zatímco jeden hrací automat v ČR vychází na 170 Čechů. V ČR je zhruba 100 tisíc patologicky závislých hráčů," pokračovali v číslech lidovci. 

Vláda premiéra Jana Fischera by se proto podle názoru KDU-ČSL měla v měsících do jarních voleb soustředit na boj s korupcí a hazardními hrami, zdůraznila v úterý první místopředsedkyně strany Michaela Šojdrová. 

Předseda lidovců Cyril Svoboda pak představil návrh novely loterijního zákona, který zavádí například správní poplatek za udělení licence - pro jeden hrací automat nebo videoterminál by na 10 let stála 1 mililion korun. Novela také zakazuje reklamu na hazard a zvyšuje zpoplatnění hazardu.

Počítá i s právem obce určit, zda a kde je možné na automatech hrát. Lidovci chtějí zavést i nový způsob odvodu prostředků z kurzových sázek a sázkových her v kasinu na obecně prospěšné účely prostřednictvím transformovaného Státního fondu kultury. Podle KDU-ČSL by se tak zabránilo tomu, aby si "lobbisti hazardu" vybírali příjemce peněz sami a kupovali si tím "přízeň občanské společnosti".

 

Novela loterijního zákona podle KDU-ČSL:
(text pokračuje pod boxem) 

Hlavní parametry návrhu:

1. Zavedení správního poplatku za udělení licence 1 mil. Kč za jeden hrací automat nebo videoterminál
-    správní poplatek za provozování výherního hracího přístroje 1 000 000 Kč na 10 let pro území celé ČR. Tento správní poplatek je příjmem státního rozpočtu, provozování povoluje MF ČR (záleží však dále obci, zda na svém území provozování „automatů“ povolí – viz bod 4).
-    pod legislativní zkratku „výherní hrací přístroj“ jsou nově výslovně zahrnuty i videoterminály. Tím skončí současná praxe MF ČR, které na základě obecného zmocnění (§ 50 odst. 3) povoluje provozování videoterminálů bez možnosti obce jakkoliv se vyjádřit, provozování videoterminálů regulovat či vybírat poplatky.
-    Podle současné právní úpravy jsou povolovacím orgánem a příjemcem správního poplatku za povolení výherního hracího přístroje obce – max 40 tisíc ročně. Tento výpadek příjmu jim bude kompenzován navýšením možnosti stanovit místní poplatek.  

2. Zákaz reklamy na hazard

-    V zákoně o regulaci reklamy navrhujeme za ustanovení regulující reklamu na tabák a alkohol doplnit nový paragraf zakazující veškerou reklamu na loterie a jiné podobné hry bez výjimky.

3. Vyšší zpoplatnění hazardu

-    Navrhujeme zvýšení části výtěžku, kterou provozovatelé hazardu musí odvádět na veřejně prospěšné účely o 50 % (tedy ne již 6 – 20%, ale 9 - 30 %).

4. Právo obce určit zda a kde je možné hrát a prohrávat u hracích automatů nebo videoterminálů

-     stávající úpravu, která dává obci možnost určit vyhrazená místa k provozování „automatů“, návrh obrací: Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit, na kterých místech, v jakém čase a za jakých podmínek mohou být výherní hrací přístroje provozovány; není-li tato vyhláška vydána, nelze na území obce tuto činnost provozovat.“
-    provozování sázek v kasinu (§32), které povoluje ministerstvo nejvýše na 10 let, navrhujeme doplnit o požadavek předchozího souhlasu místně příslušné obce (tzn. v samostatné působnosti). 
-    v souladu s judikaturou navrhujeme upřesnit ustanovení § 17 odst. 11. (Provozování výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov. Okruh vzdálenosti do 100 m od těchto budov může stanovit obec vyhláškou; v případě, že obec vyhlášku nevydá, považuje se za sousedství pro účely tohoto zákona vzdálenost 100 m.)
-    Provozovatelé výherních hracích přístrojů odvádějí část výtěžku do rozpočtu obcí na sociální, zdravotní, sportovní, ekologické, kulturní nebo jiné veřejně prospěšné účely. Výše odvodu se navyšuje na 9-30 % a obcím se přidává možnost regulovat a zpoplatňovat i videoterminály.

5. Nový způsob odvodu prostředků z kurzových sázek a sázkových her v kasinu na obecně prospěšné účely prostřednictvím transformovaného Státního fondu kultury

-    podle stávajícího stavu mají provozovatelé kurzových sázek a sázkových her v kasinu povinnost odvádět část výtěžku na veřejně prospěšné účely. Příjemce si však vybírají sami. Navrhujeme, aby tyto prostředky spravoval a rozděloval transformovaný Státní fond kultury, aby si lobbisti hazardu nemohli kupovat přízeň občanské společnosti.

Martina Kaderová,
tisková mluvčí KDU-ČSL

Peníze z hazardu na mateřskou  

Šojdrová chce zároveň na pátečním jednání lídrů stran o mandátu vlády prosazovat také zachování mateřské v její současné výši, tedy úpravu už schváleného vládního balíčku úsporných opatření.

Místopředsedkyně lidovců se páteční schůzky k budoucnosti vlády svolané premiérem Fischerem zúčastní místo Cyrila Svobody, který bude služebně v zahraničí.

Balíček ministerstva financí počítá se snížením mateřského příspěvku ze 70 na 60 procent vyměřovacího základu, zatímco rodičovský zůstane z rozhodnutí poslanců zachován v současné výši.

Peníze, které by stát musel v příštím roce vynaložit na stávající podobu mateřského příspěvku, by podle názoru KDU-ČSL bylo možné získat například právě vyšším zdaněním hazardních her.