Papež Benedikt XVI. v sobotu zahájil třídenní návštěvu České republiky. Po příletu na letiště v Ruzyni, kde ho uvítali prezident Václav Klaus a kardinál Miloslav Vlk, zamířil na Malou Stranu poklonit se Pražskému Jezulátku a předat mu korunku. Na obou místech ho vítalo několik set věřících a na obou místech promluvil mimo jiné česky.

Odpoledne se papež na Hradě soukromě sešel s Klausem a poté společně s osobnostmi českého společenského života vyslechl skladbu Te Deum od Antonína Dvořáka v podání České filharmonie. Posledním bodem jeho sobotního programu byly nešpory ve svatovítské katedrále.

Slavnostního setkání s Benediktem XVI. ve Španělském sále Pražského hradu se zúčastnili prezident Václav Klaus s manželkou Livií, předsedové obou komor parlamentu, předseda vlády Jan Fischer a další politici, zástupci církví i kulturní a akademické obce.

Setkání ve Španělském sále zahájil prezident Klaus, který uvedl, že při rozhovoru s papežem oba našli mnoho společných témat, byť oba vycházejí z jiného vědeckého zázemí i světonázorové orientace.

Stejně jako při svém prvním projevu po přistání na ruzyňském letišti hovořil papež i na Hradě převážně anglicky. Na letišti pozdravil české věřící v jejich mateřštině.

Program papeže Benedikta XVI. v ČR - čtěte ZDE

Představitelé veřejného života by podle slov papeže měli odolávat partikularistickým a lobbistickým zájmům, neměli by se bát vyřknout pravdu, nepřestávat hledat dialog i duchovní přesah běžného lidského konání. Ve svém projevu se nikterak nedotkl dosud neuzavřené smlouvy mezi ČR a Vatikánem ani nedořešeného majetkového vyrovnání českého státu a církví, které by napravilo křivdy způsobené minulým režimem.

Nakonec pravda vítězí, avšak nikoli násilím, nýbrž přesvědčením, hrdinským svědectvím mužů a žen pevných zásad. Pravda vítězí upřímným dialogem, který upřednostňuje požadavky obecného dobra a odhlíží od soukromého zájmu, řekl papež. I 20 let po pádu totalitních režimů v Evropě podle něj pokračuje "proces uzdravení a obnovy", tentokrát v širším kontextu evropského sjednocování a stále hlubší světové globalizace.

Z Hradu papež zamířil do nedalekého chrámu svatého Víta, aby tam svými slovy podpořil české duchovní a věřící. V katedrále vedle češtiny zněla především italština a latina.

Konzum a užívání si vedou k rozkladu hodnot 

V chrámu sv. Víta při modlitbě nešpor s kněžími, řeholníky, bohoslovci a zástupci církevních hnutí pak Benedikt XVI. stejně jako v předešlých proslovech vzpomněl pád komunismu. Vzdal hold všem kněžím, řeholníkům a věřícím, kteří odolávali komunistickému režimu, nebo mu podlehli. Přitom uvedl, že důsledky ateistického režimu stále poškozují dnešní společnost, a staví tak před církev výzvy.

Moderní společnost je okouzlena konzumem a užíváním si, které vedou k rozkladu hodnot a rozmachu etického zpochybňování, míní papež. V tomto kontextu je podle něj nutné znovu nasadit všechny složky církve k posílení duchovních a morálních hodnot ve společnosti.

Papež pochválil v chrámu české katolíky za jejich aktivity v Charitě. Dodal pak, že by se pastorační činnost kleriků měla zaměřit zejména na mládež, a to nejen v katolických školách, ale i mimo ně. To, že papež přijel do nábožensky vlažného Česka povzbudit víru, ocenil ve svém pozdravu v chrámu kardinál Miloslav Vlk. "Jsme přesvědčeni, že přicházíte navštívit své bratry a sestry v nesnázích," řekl Vlk.

V neděli čeká papeže především mše na letišti v Brně-Tuřanech, kde se očekává účast zhruba 100 tisíc lidí.