Ruští agenti se snaží prosazovat své zájmy v České republice také přes politiky. Snaží se navázat kontakty zejména se členy parlamentu, jejich asistenty a pracovníky oddělení zahraničních styků politických stran. Uvedla to Bezpečnostní informační služba (BIS) ve své výroční zprávě za rok 2008, kterou v pondělí uveřejnila na internetových stránkách.

"V případě českých státních a politických struktur lze doložit setrvalý zájem ruských zpravodajských důstojníků pod diplomatickým krytím," uvedla BIS. Podle ní jde o dlouhodobý jev, jehož počátky lze vysledovat do roku 1990.

Kontrarozvědka také zopakovala, že ruské zpravodajské služby využívají občanská hnutí. "Tato hnutí samotná a drtivá většina jejich členů nejsou vědomými spolupracovníky zpravodajských služeb cizí moci," uvedla. Dodala, že většinou jde o oběti, které jsou "pod rouškou ušlechtilých idejí zneužívány ke zcela jiným účelům". Ruští agenti zároveň podle BIS využívají k prosazení svých zájmů i obchodní společnost působící mimo jiné v Česku.

Ruské tajné služby se podle kontrarozvědky vracejí k sovětské praxi. Vliv a význam agentů a bezpečnostních složek v rámci Ruska roste. BIS však upozorňuje, že nelze přesně rozlišit, které osoby v Česku jsou nasazeny zpravodajskými službami a které jinými státnímu subjekty či soukromými firmami. Kvůli možnému napojení na ruské zpravodajské služby byl v srpnu podle serveru iDnes vyhoštěn zástupce vojenského přidělence při ruském velvyslanectví v Praze a další ruský diplomat, kterému české úřady nedoporučily návrat z dovolené do Prahy.

Již v loňském roce konstatovala BIS, že v České republice intenzivně působí ruští agenti. Rozvědka uvedla, že v roce 2007 se snažili zejména ovlivnit veřejné mínění proti plánované stavbě radaru amerického protiraketového deštníku v Česku.

Podle letošní výroční zprávy vystupují ze všech zpravodajských služeb ty ruské zdaleka nejaktivněji. "Činnost ostatních zpravodajských služeb na našem území byla z hlediska rizik pro ČR v minulém roce minimální," dodala BIS.

Výročí srpnové invaze 

Z informací BIS také vyplývá, že ruské zpravodajské rezidentury i diplomatická mise věnovaly mnoho sil monitorování průběhu českých oficiálních akcí spojených s výročím sovětské srpnové invaze roku 1968, ale také výročí mnichovského diktátu a komunistického převratu.

Od 90. let také podle poznatků kontrarozvědky neustále roste vliv ruské diplomacie i zpravodajské služby na české hospodářské struktury a průběžně zvyšují své vlivové a informační kapacity na území ČR v oblasti ekonomiky a vědy.

Zlomový rok pro extremisty

Loňský rok byl pro české pravicové extremisty přelomový. Podle výroční zprávy BIS za rok 2008 začaly mít extremistické akce relativně vysokou úroveň, pravicoví radikálové začali šířit své názory i mimo okruh svých sympatizantů. Neonacisté také podle BIS získali oficiální politickou reprezentaci v Dělnické straně.

"Došlo k několika převážně kvalitativním změnám, které pravděpodobně budou ovlivňovat vývoj v příštích letech," charakterizovala situaci Bezpečnostní informační služba. Nejmarkan­tnějšími změnamiv druhé polovině loňského roku prý byla radikalizace a politizace neonacistického spektra. Pořádání veřejných akcí také ztrácelo rysy amatérismu a začínaly mít relativně vysokou úroveň, informovala BIS.

"V souvislosti s podzimními událostmi v Janově pravicoví extremisté poprvé pocítili, jaké to je, mít na své straně běžné občany," konstatovala zpravodajská služba. Pomoc místních obyvatel, jejich otevřenou podporu, či dokonce přímou spolupráci hodnotili podle ní pravicoví extremisté jako hlavní úspěch protiromských akcí v Litvínově.

Dělnická strana se podle BIS posunula z nacionalistického na krajně neonacistické uskupení. Její zrušení nyní plánuje ministerstvo vnitra. Podle dnešního vyjádření náměstka ministra Jiřího Komorouse je návrh již hotový, zatím však není zařazen na jednání vlády. Podle tiskového mluvčího úřadu by se tak mělo stát v první polovině měsíce. Poté má vláda návrh předložit Nejvyššímu správnímu soudu.