100 českých osobností adresuje otevřený dopis představitelům demokratických politických stran ČR:

Mirek Topolánek, předseda Občanské demokratické strany
Jiří Paroubek, předseda České strany sociálně demokratické
Ondřej Liška, předseda Strany zelených
Cyril Svoboda, předseda Křesťanské demokratické unie - Československé strany lidové
Karel Schwarzenberg, předseda přípravného výboru TOP 09

Na vědomí:
Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu České republiky
Miroslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Jan Fischer, předeseda Vlády České republiky
Václav Riedlbauch, ministr kultury
předsedové mediálních komisí: Vitězslav Jandák, Jiří Oberfalzer

Vážený pane,
v loňském roce připravili mladí lidé a studenti obdivuhodnou iniciativu, kterou chtěli dát jasně, nekonfliktně a svrchovaně demokraticky najevo, jak jim záleží na kvalitě demokracie a osudu této země. Obrátili se na vrcholnou politickou reprezentaci i na občany a odbornou veřejnost.. "Dejte nám dárek ke dvacetinám,“ tak se jmenovala zveřejněná "Inventura demokracie“, výzva studentů politikům, aby do 20. výročí sametové revoluce odstranili čtyři legislativní absurdity. Za jednu z nich studenti považují:obsazování mediálních rad podle politického klíče.

Studenti napsali: "Veřejnoprávní média jsou ovlivňována radními, kteří se cítí být odpovědni konkrétním politikům, ne veřejnosti. Mají pak tendenci volit slabé a ustrašené ředitele, jimiž je možno snadno manipulovat. A ovládají média argumentem takzvané "vyváženosti“, což v praxi znamená povinnost mechanicky vyhovět všem politickým tlakům.“

Jako občané Inventuru demokracie jednoznačně podporujeme a oceňujeme. Naše společnost je v roce dvacátého výročí demokratických změn v hluboké krizi, která není jenom krizí ekonomickou, ale v prvé řadě krizí morální. Arogance, násilí, hrubost a nárůst nebezpečných, demokracii ohrožujících jevů od korupce po extremismus vyvolávají v občanech pocit bezmoci a frustrace. Naděje listopadových změn je mimo jiné podrývána bezmocí občanů z nemožnosti zapojit se do základního nástroje demokracie - veřejného dialogu.

Volba do mediálních rad je čítankovým příkladem. Tato situace je dlouhodobě neudržitelná. To, že veřejnost a novináři znali jména pěti radních, vybraných podle stranického klíče den před zahájením veřejných slyšení a měsíc před volbou členů do Rady ČT, vnímáme jako předstírání demokracie. Studentům se politické elity cynicky vysmály. Nedivte se znechucení občanů z politiky. Je zcela zřejmé, že hra na nezávislost radních dávno skončila. Ovšem, důsledky jsou katastrofální.

Rada ČT přehlíží či přímo kryje šokující množství skandálů. Od tristního stavu programu, přes ekonomické podvody po nárůst naprosto nekvalifikovaných lidí v managementu současné České televize. Lidí mnohdy spojených s totalitním režimem, jeho bezpečnostními složkami, lidí bez jakékoliv kvalifikace či praxe v tak komplikovaném a náročném oboru.

Za tento katastrofální stav nese také plnou odpovědnost Rada ČT, která, až na čestné výjimky, dávno není zástupcem a orgánem veřejnosti. Dnes jsme šokováni tím, jak na základě dvou stránek textu Rada České televize vybírá ředitele instituce se sedmimiliardovým rozpočtem, nesmírnou mocí a především odpovědností. Navíc instituce, která je placena občany, má sloužit veřejnosti a být tedy jakousi "vlajkovou lodí“ demokracie. Proto by měla mít v čele respektovanou osobnost s vysokým mravním kreditem. I do nesrovnatelně bezvýznamnějších příspěvkových organizací se vybírá ředitel komisí odborníků, profesionálů v oboru.

Vážený pane,
étos listopadové revoluce velel doslova povinnost hledat nejlepší lidi na zodpovědná místa, nikoliv novodobé kádrové rezervy politických stran. Zákulisní politické tlaky a významné indicie, které zveřejnila média, svědčí o neserióznosti celého procesu volby ředitele ČT. Potvrzuje to pětice předvybraných finálních kandidátů na post generálního ředitele České televize.

Pro skutečné osobnosti a respektované manažery je stávající systém nastaven tak, že vylučuje předem jejich zájem. Tento stav v důsledcích ohrožuje samotnou instituci a demokracii. Krize se může jen prohlubovat a eskalovat v době, kdy naše společnost i politické strany budou potřebovat řešit jiné a ještě naléhavější problémy. Za této situace by bylo nejčestnějším řešením zrušit stávající výběrové řízení. Samotní kandidáti by měli odstoupit a umožnit tak vyhlásit nové. Dokázali by veřejnosti, že kvalifikované řešení budoucnosti a osud České televize je pro ně důležitější než zisk výhodné trafiky. V tomto smyslu jsme připraveni odborně a profesně toto řešení podpořit.

Vážený pane,
přestože máte jistě plno práce s přípravou voleb, tak možná právě proto si dovolujeme obrátit se na Vás se žádostí, aby, kromě zrušení stávajícího výběrové řízení na post generálního ředitele České televize, byla zahájena jednání o změně mediálních zákonů za účasti profesních sdružení, organizací, odborů, odborné veřejnosti tak, jak se to děje v případě každé zákonné normy, která má sloužit veřejnosti.

Média veřejné služby reprezentují nezpochybnitelný svobodný přístup občanů ke kontrole práce jimi volených zástupců. Současně bychom velmi ocenili, kdybyste se sešel se studenty z Inventury demokracie. Těmito aktivitami chceme dát veřejnosti najevo, že bez společného a slušného dialogu to v demokracii nepůjde, že nežijeme v "předstírané demokracii“, že věříme v demokratický krok většiny rozumných a odpovědných politiků.

Právě oni by zákonem měli stanovit, aby se veřejnoprávní média mohla opírat o systémové kroky a nebyla předmětem subjektivního rozhodování a zvůle.

S úctou:
Miroslav Adamec - scénárista, předseda Asociace režisérů a scénáristů (ARAS)
Antonín Bajaja - spisovatel
Miroslav Balaštík - šéfredaktor časopisu a nakladatelství Host
Markéta Baňková - výtvarnice
Zbyněk Benýšek - malíř, spisovatel
Ivan Biel - režisér, člen výkonného výboru Českého filmového a televizního svazu (FITES)
Aleš Březina - hudební skladatel, muzikolog
Hana Čížková - herečka
Olga Dabrowská - režisérka
Jiří David - výtvarný umělec, pedagog VSUP Praha
Ivana Davidová, strihačka
Petra Diestlerová - překladatelka
Ivo Dostál - hydrolog
Martin Duba - kameraman
Fero Fenič - režisér a producent
Ivan Fíla - režisér a scénárista
Daniela Fischerová - spisovatelka
PhDr. Milena Fucimanová - spisovatelka
Martin Groman - publicista
Jan Halas - spisovatel a publicista
Hana Hegerová - šansoniérka
Jan Hlavatý - výtvarník
Juraj Herz - režisér
Milan Hrabal - knihovník, člen PEN klubu, Obce spisovatelů
Jan Hřebejk - režisér
Igor Chaun - režisér
Věra Chytilová - režisérka
Miroslav Janek - režisér a kameraman
Tonička Janková - střihačka
Michael Janík - písničkář
Monika Janíková - psycholožka, předsedkyně NNO
Pavel Janoušek - literární vědec, ředitel ÚČL AV ČR
Petr Jarchovský - scénárista, pedagog FAMU
Pavel Jungmann - nakladatelství Archa, Zlín
Vladimír Just - teatrolog, pedagog, mediální kritik
Eva Kantůrková - spisovatelka
Petr Kaňka - režisér, scénárista
Vladimír Karfík - literární kritik
Dušan Karpatský - překladatel
Jan Kasl - architekt
Pavel Kašpar - evangelický farář
Čestmír Klos - novinář
Erazim Kohák - filozof, bývalý člen Rady České televize
Ivan Kopecký - spisovatel, Praha
Petr Kovařík - spisovatel
Jiří Králík - umělecký ředitel Festivalu nad řekou Písek 2009, člen Rady pro umění MK ČR
Jiří Kratochvil - spisovatel
Jiří Krejčík - režisér
Vít Kremlička - básník
Eda Kriseová - spisovatelka
Libuše Ludvíková - ředitelka České centrum PEN klubu
Vladimír Merta - písničkář a režisér
Vladimír Mikeš - překladatel, pedagog DAMU
Petr Minařík - šéfredaktor revue Rozrazil
Dana Mojžíšová - fotografka, PEN klub
Věra Nosková - spisovatelka
Petr Nikolajev - režisér
Petr Oslzlý - ředitel Centra experimentálního divadla, profesor JAMU
Tomáš Padevět - grafik
Šimon Pellar - překladatel, předseda Rady uměleckých obcí
Jiří Peňás - novinář
Jiří Petrů - hudebník
Jan Antonín Pitínský - režisér, dramatik
Josef Platz - režisér
Jiří Plocek - hudebník a publicista
JUDr. Tomáš Pohl - redaktor folkového serveru FOLKtime.cz a pedagog Práv. fakulty UK v Praze
Petra Procházková - novinářka
Martin C. Putna - literární historik
Miloš Rejchrt - evangelický farář, bývalý člen Rady ČT
Lydie Romanská - předsedkyně Obce spisovatelů Ostrava
Břetislav Rychlík - režisér, člen výkonného výboru Českého filmového a televizního svazu (FITES)
Monika Rychlíková - režisérka a dramaturgyně
Jan Sapák - architekt
Eva Salzmannová - herečka
Ivo Sedláček - výtvarný umelec, reditel Zlínské soukromé vyšsí odborné skoly
Petr Sitár - podnikatel . filmová a TV/DVD postprodukce
Ladislav Smoljak - režisér
Olga Sommerová - režisérka
Jiří Stránský - spisovatel
Jan Svěrák - režisér
Zdeněk Svěrák - herec a scénárista
Jan Šabata - nakladatel
Jaroslav Šabata - politolog
Jan Šimsa - evangelický farář
Jana Ševčíková - režisérka
Pavel Štingl - režisér
Ljuba Václavová - režisérka, členka výkonného výboru ARAS
Jiří Vanýsek st. - režisér, pedagog JAMU
Ludvík Vaculík - spisovatel
Jaroslav Vašíček - režisér a producent, člen výkonného výboru Českého filmového a televizního svazu (FITES)
Kristýna Vlachová - režisérka, členka výkonného výboru Českého filmového a televizního svazu (FITES)
Jiří Tomáš - nakladatelství Akropolis
Jana Tomsová - producentka, členka výkonného výboru Českého filmového a televizního svazu
(FITES)
Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A. - literární vědec a vysokoškolský profesor
Jan Trefulka - spisovatel, bývalý člen Rady ČT
Zdeněk Troška - režisér
Petr Zenkl - překladatel, šéfredaktor
Jitka Zykánová - redaktorka
Jiří Žáček - básník, prezident Akademie literatury české
Připojuje se: FITES - Český filmový a televizní svaz v zastoupení Jana Krause a Jana Šterna

Za správnost podpisů ručí: Fero Fenič a Břetislav Rychlík