Hodnocení vztahů romské menšiny s ostatními obyvateli České republiky je nejkritičtější od roku 1997. Vyplývá to z výsledků dubnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Soužití s Romy v místě svého bydliště hodnotí špatně více než polovina dotázaných. Výzkum také poukazuje na to, že Romové mají horší podmínky při zaměstnávání a vláda otázku romské menšiny řeší nedostatečně.

Soužití Romů a ostatních obyvatel označilo za špatné 85 procent obyvatel, jako dobré je hodnotila pouze desetina lidí. Podle CVVM se toto hodnocení zhoršuje už od roku 2006. Hodnocení soužití s Romy v místě bydliště se v posledních letech výrazně nemění, kriticky se k nim vyjádřilo 56 procent dotázaných, kladně je hodnotí 41 procent lidí.

Na otázku, čím by většinová společnost mohla přispět k dobrým vztahům k Romy, 26 procent lidí doporučilo pozitivní přístup, větší toleranci a trpělivost, naopak Romové by podle 34 procent účastníků průzkumu měli přizpůsobit svůj životní styl a chování normám většinové společnosti, 18 procent si myslí, že by měli pracovat. To, že mají Romové horší možnosti při zaměstnávání, však připouští 62 procent lidí, 44 procent si myslí, že jsou na tom hůře i ve veřejném a občanském životě.

Řešení romské problematiky ze strany vlády považuje 63 procent dotázaných za neuspokojivé. Lépe dopadly obecní samosprávy, jejichž přístup hodnotilo kladně 33 procent dotázaných, záporné hodnocení vyjádřilo jen 30 procent lidí.

Průzkumu, který se uskutečnil od 30 března do 6. dubna, se zúčastnilo 1056 respondentů.