Návrh státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 se střednědobým výhledem na léta 2011 až 2012, který předložila vládní Rada pro výzkum a vývoj, je ve skutečnosti likvidací Akademie věd a podporou průměrnosti. Akademie to uvedla v prohlášení, které ČTK v pondělí poskytl její tiskový odbor.
 
Proti restrikcím rozpočtu Akademie minulý týden protestovala Učená společnost. Ve stanovisku uvedla, že by Radou navržený způsob financování mohl vést k zániku Akademie. Sekretář Rady Marek Blažka k protestům vědců uvedl, že Rada rozeslala návrh způsobu financování k meziresortnímu řízení. Dokud nebude mít k dispozici jeho výsledky, nebude se ke stanovisku Učené společnosti ani jiných institucí vyjadřovat, dodal.

Rada podle prohlášení akademiků navrhuje pro rok 2010 snížení institucionálních výdajů akademie o 721 milionů korun, to znamená o 14,3 procenta oproti roku 2009, a do roku 2012 další skokové snížení těchto výdajů až o 45 procent. Fakticky to znamená "likvidaci Akademie a zánik soustavy jejích pracovišť", jedné z nejvýkonnějších složek výzkumu a vývoje v Česku, a to v situaci, kdy celkové výdaje státního rozpočtu na vědu a výzkum coby jedné z hlavních deklarovaných priorit vlády v nejbližších třech letech klesat nebudou, píše se v prohlášení.

V Akademii prý vznikla třetina patentové produkce ČR

Vedení Akademie tvrdí, že restrikce znehodnotí dosavadní investice do lidského a materiálního potenciálu Akademie a zásadním způsobem sníží výkon českého výzkumu, což se v delším časovém horizontu nutně promítne i do vývoje konkurenceschopnosti ČR. I když Akademie představuje pouze 15 procent výzkumné kapacity ČR, je jedním z hlavních producentů kvalitních výsledků výzkumu a vývoje.

Podle aktuálního hodnocení za léta 2003 až 2007 činí podíl článků ve špičkových mezinárodních vědeckých časopisech, které napsali vědci z akademických pracovišť, kolem 38 procent. V Akademii vznikla rovněž takřka třetina patentové produkce ČR, uvádí se v prohlášení.

"Podpora průměrnosti "

Restrikce povedou podle prohlášení rovněž k poklesu celkového počtu vědeckých pracovníků, k masivnímu odlivu špičkových vědců do zahraničí nebo do komerční sféry a k ukončení mnoha projektů domácí a mezinárodní spolupráce ve výzkumu. V konečném důsledku to poškodí reputaci české vědy a ČR ve světě.

Přestože deklarovaným cílem Reformy výzkumu a vývoje v ČR bylo omezit nekvalitní výzkum a peníze nasměrovat tam, kde se kvalitní výzkum provádí, je zcela zřejmé, že vládní rada míří opačným směrem, tedy k podpoře průměrnosti, a to dokonce za cenu destabilizace celého českého výzkumného a vývojového sektoru, uvádějí akademici.

Stát letos investoval do výzkumu a vývoje 24,83 miliardy korun. V letech 2010 a 2011 bývalá vláda počítala s dalším růstem výdajů, a to na 26,78 a 28,92 miliardy korun. Výdaje na výzkum a vývoj v Česku v posledních letech sice rostly, stále však zaostávaly za průměrem Evropské unie. Nyní hrozí v důsledku hospodářské krize zmrazení výdajů na vědu na úrovni roku 2009.