Sehnat některé léky proti chřipce je od začátku května složitější. Pacienti musí v lékárnách předkládat kartu pojišťovny u všech léků obsahujících pseudoefedrin, jako je třeba Modafen nebo Paralen Plus. Z pseudoefedrinu lze totiž snadno vyrobit drogu pervitin a Státní ústav pro kontrolu léčiv proto stanovil omezení na výdej léků s jeho obsahem.

Lékárníkům vznikla povinnost elektronicky evidovat všechny výdeje medikamentů s pseudoefedrinem v systému centrálního úložiště elektronických receptů.

Lékárníci ale na výzvu své profesní komory začali nový počítačový systém hned po jeho spuštění bojkotovat. Nepřipojené lékárny ovšem nesmějí tyto léky prodávat bez receptu. 

Je strach lékárníků ze zneužití informací o pacientech z databanky oprávněný? Pomůže restrikce tomu, aby současných osmdesát procent kupců těchto léků netvořili výrobci narkotik?

Na Vaše otázky odpovídá ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Martin Beneš.

(Dotazy se z technických důvodů zobrazují se zpožděním.) 

Online rozhovor

On-line rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
b. b.
Dobrý den, můžete, prosím, jasně říci, kde všude je dnes možné léky s pseudoefedrinem koupit a kde ne? Mohu je dostat v každé lékárně?
Od 1. května lze léky s pseudoefedrinem do 30 mg v tabletě vyžádat bez předpisu s omezením v lékárně, která je připojena na centrální úložiště. Přehled připojených lékáren je k dispozici na adrese Informačního portálu SÚKL pro veřejnost http://www.leky.sukl.cz/modules/apotheke/ nebo jsme schopni odpovědět na telefonický dotaz na regionální pracoviště SÚKL nebo na tiskové a informační oddělení SÚKL.
Martin Beneš
Petr
Dobrý den pane řediteli, nebyla to s tím pseudoefedrinem před několika dny jen taková hysterie, jak jste se na to díval Vy?
Situace, která provázela zahájení výdeje léků s PSE v nové kategorii, byla zneužita proti systému elektronického předepisování a záznamu o vydaných léčivých přípravcích. Kampaň proti výdeji bez předpisu s omezením není kampaní proti SÚKL, ale proti právům pacientů na zvýšenou informovanost o předepsaných a vydaných lécích. SÚKL se snažil a stále snaží zajistit maximální dostupnost přípravků pro pacienty.
Martin Beneš
vlasta
Co je pravdy na tom, že většinu těch léků na občanku kupují výrobci dorg? jak jste na to přišli? znamená to tedy, že je máte už zmonitorované? Na co tedy centrální registr? díky
Hodnocení prodeje léčiv s PSE je záležitostí, které se SÚKL spolu s Policií ČR věnuje několik let. Dosud byla činnost státu zaměřena reaktivním způsobem. Tj. restrikce po zjištění nelegálního nakládání s léčivy. Nový systém evidence výdeje léčiv v centrálním úložišti spolu s novou kategorií výdeje bez předpisu s omezením umožňují zachovat pacientům vysokou dostupnost těchto léčiv a na druhou stranu omezení dostupnosti pro produkci drog/výrobu pervitinu. Tento plán je ke dnešnímu dni zakomponován jak v zákoně o léčivech, tak v zákoně o návykových látkách. Ve vztahu k lékům s PSE spočívá role centrálního "registru" v možnosti lékárníka ověřit předchozí výdeje léčiv s PSE.
Martin Beneš
Novák
Kdy spustíte systém, díky kterému budeme moci od doktora dostat elektronické recepty? Četl jsem to před pár týdny, a stále nic... Díky
SÚKL se jasně vyjádřil tak, že nebude z pacientů a lékařů činit rukojmí skupiny lékáren, které nejsou ochotny splnit svoje zákonné povinnosti. Pro využití elektronicky předepsaných receptů je nezbytné, aby kterákoliv lékárna byla schopna vydat léčivo pacientovi.
Martin Beneš
Jura
Uvažoval jste o rezignaci, když se nedařilo nastartovat systém a ten stále a stále kolaboval?
Systém je funkční od ledna 2009. První lékárna se připojila 5.ledna 2009. Systém není postaven na řešení, které koupíte v maloobchodě. Jde o řešení, které využívá nejmodernější technologie pro zabezpečení, datovou výměnu a uchovávání informací. Většina lékáren je schopna připojení na zabezpečený Internet, systémy lékáren umí komunikovat s CÚ. K prvnímu květnu se poprvé připojila velká část lékáren. Ke stejnému datu mohly být poprvé spuštěny zátežové testy v produkčním prostředí. Tím byla zpomalena odezva na dotaz lékárny k předchozímu výdeji léčiva s PSE. Informace o kolapsu nejsou pravdivé. Jednalo se o zneužití situace proti novému systému výdeje léčiv bez předpisu s omezením. V rámci řešení zpomalené odezvy CÚ se podařilo eliminovat budoucí slabá místa systému, což je jednoznačně prospěšným krokem pro využitelnost úložistě i ze strany pacientů. Rezignaci na místo ředitele by byla na místě, kdyby se jednalo o manažerské pochybení řídícího pracovníka. K takové situaci však nedošlo. Technické problémy složitých informačních systémů jsou očekávatelné, proto bylo přistoupeno k zátěžovému testování a prevenci možných chyb.
Martin Beneš
rychta
Jak vidíte budoucnost vašeho oboru? Jde mi zejména o další možnosti elektronizace kolem léků... Díky
Moje zaměření je rozsáhlé. Co se týče oboru lékárenství, mám jednoznačně za to, že bez elektronizace se lékárenství nemůže dostat na úroveň, která z pohledu společenského postavení jednotlivých zdravotnických služeb oboru přísluší. Podstatou změn je rozsáhlejší možnost komunikace lékárníka pacientem. Tím se lze opět přiblížit k lepší orientaci pacienta ve složitostech léčby. Neopomenutelným aspektem je transparence v předepsiování a výdeji léčiv. Vznikem lékového záznamu pacienta se občan poprvé dostane ke kompletnímu přehledu o všech vydaných a předepsaných (elektronicky)léčivech, včetně úhrad, poplatků a započitatelných doplatků.
Martin Beneš
Fízl
Jak dlouho se uchovávají data v systéme, kde registrujete, kdo si koupil lék s pseudoefedrinem? Poskytujete tato data policii, když vás požádá?
Data jsou zabezpečeně uchovávány po dobu 5 let (podle zákona o léčivech a zákona o ochraně osobních údajů). Polici jsou poskytovány údaje, které míří k podstatě nelegálních činů. Pro tento účel není podstatná identifikace příjemce léčiva, ale informace o zdroji pro produkci pervitinu.
Martin Beneš
Drtina
Zdravím Vás, pane Beneši. Jak s odstupem času hodnotíte celý projekt? Mám na mysli celý nápad evidovat takto léky s obsahem pseudoefedrinu? Děkuji.
Jsem zklamán nepochopitelným postojem těch lékárníků, kteří nevidí potřebu pacienta jako svoje poslání. Systém je primárně určen pro pacienta. Odmítáním výdeje léčiva bez předpisu s omezením se dopouští etického i odborného pochybení. O vztahu k zákonným povinnostem ani nemluvě. Projekt jednoznačně posouvá možnosti komunikace a informovanosti pacienta s lékařem a lékárníkem, využívá pacientům dostupné technologie a zavádí transparenci do dosud nejasných vztahů v lékové oblasti. Výsledkem projektu budou i nemalé úspory v peněženkách pacientů.
Martin Beneš
zdenek
Velmi mne zaujala rozdílná stanoviska stavovských organizací (obou zdravotnických komor) a provozovatelů na problematiku CÚERp a sběru dat. Jsou tyto systémy zavedeny také v zahraničí (země EU), v jakém rozsahu a jak tuto názorovou různorodost vnímáte Vy. Děkuji. Zdeněk
Ze strany ČLK (České lékařské komory) jde spíše o nepochopení přínosu a jednoznačných výhod systému pro ochranu veřejného zdraví v oblasti léčiv, výhod pro pacienty i lékaře. Očekáváme na základě proběhlých jednání, že se oficiální pozice prezidenta ČLK změní. Pozice některých představitelů lékárnické komory je mnohem méně pochopitelná. Stanovisko SÚKL bylo vyjádřeno v předchozích dotazech. Pro pacienty i perspektivu oboru lékárenství je naopak velmi slibná pozice provozovatelů lékáren, kteří efektivně využívají komunikaci s centrálním úložištěm. Systémy elektronické preskripce spojené s hlášením lékáren o vydaných léčivých přípravcích fungují v Dánsku, Švédsku, Norsku, Velké Británii a jsou v přípravě ve Slovinsku a Finsku. V Dánsku i ve Švédsku, kde jsou systémy plně zavedeny, bylo dosaženo jejich využíváním miliardových úspor ve prospěch pacientů.
Martin Beneš
františek dobrota
Dobrý den, zajímaly by mne celkové náklady na systém centrálního úložiště elektronických receptů a zde je pravda, že na tuto zakázku nebylo vyhlášeno výběrové řízení ? ? ? Přeji hezký den.
SÚKL vždy zajišťoval nakládání s prostředky státního rozpočtu i mimorozpočtovými zdroji ústavu, v souladu se zákonem. Kdokoli si může ověřit, že transparence při nakládání s finančními zdroji je pro ústav axiomem. V souvislosti s centrálním úložištěm vypisoval SÚKL celkem tři veřejné zakázky. Veřejné zakázky na dodávku komponent pro centrální úložiště vycházejí z koncepčního materiálu meziresortní pracovní komise pro e-Health, tzv. projektového záměru. Informace týkající se zakázek a financování centrálního úložiště ústav zveřejnil na svých webových stránkách http://www.sukl.cz/finance-a-centralni-uloziste. Na webových stránkách lze také najít kompletní zadávací dokumentaci všech veřejných zakázek. Systém je financován z mimorozpočtových příjmů ústavu, daňového poplatníka dosud nestál ani korunu.
Martin Beneš