Jen třetina občanů Česka zná podle nejnovějšího průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) pojem Lisabonská smlouva, která má reformovat EU po jejím rozšíření. Pětina občanů vůbec neví, co zmíněný pojem znamená, vyplývá z průzkumu. V porovnání s únorem se nyní podíly odpovědí příliš nezměnily. Čtvrtina lidí si myslí, že by Senát neměl smlouvu schválit. Téměř dvě pětiny dotázaných se domnívají, že přijetím tohoto dokumentu se postavení České republiky v Evropské unii nezmění, zjistil průzkum.

Povědomí lidí o tom, co označuje pojem Lisabonská smlouva (údaje v procentech):

  04/2008 06/2008 09/200811/2008
12/2008
01/2009
02/2009
 03/2009
 neví vůbec 44 40 27 33 22 17 20 19
jenom matně tuší 37 38 50 43 50 53 50 49
ví docela dobře 16 20 20 19 23 25 25 27
 ví velmi dobře 3 2 3 5 5 5 5 5

Lisabonská smlouva zahrnuje reformu institucí EU a má nahradit neschválenou euroústavu. V Česku smlouvu sice podpořila Poslanecká sněmovna, ale Senát o ní bude teprve jednat, zřejmě v květnu. Na otázku, zda by měl Senát smlouvu schválit, odpovědělo kladně 38 procent respondentů, 25 procent si myslí opak a 37 procent uvedlo, že neví.

Od prvního dotazování v dubnu loňského roku se počet lidí, kteří nevědí, co je Lisabonská smlouva, snížil ze 44 procent na 19 procent. Podíl respondentů, kteří deklarovali znalost tohoto pojmu, se ve stejné době zvýšil z 19 na 32 procent. Vyšší povědomí o smlouvě mají muži než ženy, znalost stoupá také se stupněm dosaženého vzdělání.

Informace chybějí 70 procentům lidí

Podle průzkumu je informovanost o Lisabonské smlouvě malá, nedostatek informací má 70 procent lidí. Lépe informováni se cítí být lidé s vysokoškolským vzděláním a dobrou životní úrovní. Zájem o dění kolem této záležitosti má jen 27 procent dotázaných, také zde počet kladných odpovědí rostl se vzděláním a stavem životní úrovně.

O tom, že se postavení Česka v EU po přijetí smlouvy nezmění, je přesvědčeno 37 procent lidí, 18 procent si myslí, že se zlepší, a 19 procent se domnívá, že nastane zhoršení. Čtvrtina dotazovaných se k dotazu nedokázala vyjádřit. Mezi příznivci parlamentních stran jsou nejskeptičtější voliči KSČM.

Průzkumu, který se uskutečnil v březnu, se zúčastnilo 1139 respondentů.

Související