Vážené zelené dámy, vážení zelení pánové a Bursíkovi milí, je tady konečná! Pro mě v zelených a obávám se, že pro zelené ve Sněmovně. A to nepodmiňuji svým členstvím volební úspěch zelených. Toho mohou zelení dosáhnout pouze dodržováním a prosazování programu, ctěním pravidel a dohod, názorovou pestrostí a otevřeností, stálým kontaktem s realitou.

Bohužel, tyto atributy současná SZ postrádá. Pod vedením Bursíka a v důsledku účasti ve vládě, se zelení stali nevolitelnými. Podvedli voliče, politikařili a místo boje s korupcí se sami stali stranou, kde je moc předsedy postavena na klientelismu. Strana zelených se postupně mění na chráněnou rezervaci pro Bursíkovy straníky, úředníky a poradce, placené z veřejných prostředků. Kolik jich vlastně je? Desítky, stovky?

Martin Bursík ovládl Stranu zelených, včetně kontrolních mechanismů a hospodaření, podvodem na teplickém sjezdu. Nejen „čunkiádou“ vyvolal u veřejnosti dojem, že SZ je stranou vyžírků uprdelených na teplé sesli. Bursík se vydal na nebezpečnou cestu, jejíž příkopy plní odkopnutí názoroví oponenti, zatímco on vytahuje stále nové a nové, poslušné nezelené „králíky z klobouku“.

Martin Bursík se stal závislým na moci. Jeho vládní angažmá je netransparentní, osobní zájmy nadřadil programovým prioritám, bez váhání podporuje radar, dálnice, vojenské mise, stavbu přehrad, těžbu uranu i medvěda – hanebné přerozdělování finančních prostředků poslanci bez toho, že by tyto kroky byly konzultovány se členy. Nejsem si vědoma žádného porušení stanov ani jiného provinění z mé strany. Velmi dobře však vím o nedodržování programu a usnesení Republikové rady současným vedení SZ.

Navíc, toho z čeho dnes obviňují dnešní odsouzence, toho se sami dopouštěli v nedávné historii svým členstvím v tzv. Otevřené platformě stojící za svržením předcházejícího vedení. Demokratická výzva nejde Bursíkovi a spol. po krku, usiluje o navrácení významu zelenému hnutí a žádá neupřednostňování dílčích řešení před trvalým úsilím o trvalou udržitelnost, obnovení důvěryhodnosti, dodržování programu…

Důvody, které byly sesbírány do konstrukce mého obvinění jsou chabé a často naopak svědčí v můj prospěch. Ukazují však, že i my máme mezi sebou své Moravy a že i u nás existují pečlivě vedené složky s dokumenty a časy uváděnými v minutách. Už 3 roky je všeobecně známo, že v politice pokračovat nechci. Sama sobě jsem to slíbila a následně zveřejnila v mediích před vstupem na kandidátku v moravskoslezském kraji. To proto, aby můj potenciál k vydírání byl co nejmenší.

Pro mě jedinou nemá vyloučení tak devastující účinek, jako pro ostatní v další politické kariéře. Nemusím se tak bát říkat, co si myslím, mohu jednat podle svědomí a nemusím se stydět před dětmi, přáteli ani voliči. Přesto ani mě neminula smutná zkušenost s pozitivními i negativními motivacemi. Vím, může být obtížné odolat brutalitě vyvíjeného tlaku. Nezlobím se na ty, kdož nevydrželi, ale radím vám, odejděte z politiky, to není písek na hraní pro vás. Nepřinášíte slibovaný svěží vánek do politické kultury. I díky vám, jsou zelení dnes v tak zbídačeném stavu.

Ti, kteří jste smutní, že odcházím, nebuďte. Ti kteří se radujete, nemáte důvod. Obávám se, že tento krok vylučování nebude mít očekávaný efekt, ale zcela opačný. Bursíkovi zůstane stranická beznázorová a nevolitelná monokultura. Ráda jsem opravdové zelené podpořila svým vlivem a postavením poslankyně. Program zelených byl důvodem mého vstupu do politiky a program zelených budu prosazovat i nadále a je jedno, zda mám stranickou legitku v kapse.

Věra Jakubková