Český stát míní na zmírnění dopadů finanční krize vynaložit zhruba 75 miliard korun. Premiér Mirek Topolánek řekl, že cílem je minimalizovat nebo snižovat vliv krize na životní úroveň lidí.

"Celkově do toho balíku, plánu, míníme vložit dvě procenta HDP (zhruba 75 miliard korun). A zároveň se snažíme vybudit bankovní sektor a privátní investice, aby ten zásah byl větší," uvedl Topolánek v rozhovoru pro sobotní MfD.

To však podle něj neznamená, že takovou sumu vláda do ekonomiky přímo pošle. Zmíněných 75 miliard představuje podle Topolánka celkovou částku, o niž státní rozpočet kvůli boji s finanční krizí přijde. A to včetně již provedených opatření jako je například snížení sociálního pojištění od počátku letošního roku.

Více čtěte ZDE

 

Premiér navíc neočekává, že se budou do hospodářství pumpovat peníze, spíše má jít o různé úlevy. "Už teď se ukazuje, že na výdajové stránce mohou být ta opatření spíše kosmetická, spíše systémové změny," řekl premiér.

Z návrhů představených Národní ekonomickou radou vlády (NERV) podporuje hlavně snížení nákladů na zaměstnance pro firmy a zrychlené odpisy.

"My chceme všechna ta opatření co nejvíce plošná, nechceme podporovat nějakou specifickou skupinu. Snížení sociálního pojištění i zrychlené odpisy tohle splňují. K opatřením typu šrotovné jsem já skeptický, Domnívám se, že pokud nedojde k nějakému celoevropskému řešení, neprotekcionistickému, které bude plošné, tak to na vládě neprojde. To je můj odhad," uvedl Topolánek.

Více o plánech NERV

 

Jinak se ale staví k odpuštění daní živnostníkům. "Odpuštění daní živnostníkům se sice zdá selektivní, nicméně postihuje velkou skupinu lidí. Řadu let se tady poskytují pobídky velkým investičním hráčům, ale střední sektor fakticky žádnou takovou pobídku nemá. Já neříkám, že to projde. Já se obávám, že na to nebudou peníze. Ale není to nesystémové," řekl předseda vlády.