Česko chtělo otevřít diskusi na téma kapacity školek a jeslí. Ministři EU pro rodinu se ale v Praze shodli na tom, že k tomu mezi členskými státy není vůle.
Ministr Petr Nečas, který jako zástupce předsednické země jednání vedl, řekl, že většina zemí včetně Česka kritéria neplní a plnit ani nebude. Sankce jim ale za to nehrozí.

Nečas zdůraznil, že se z cílů nesmí stát "domácí úkol", který by země musely plnit. Ve svém projevu k ministrům také řekl, že by se měly rodičům nabídnout také jiné formy hlídání dětí než jen jesle.

Čtěte také:

EU si v roce 2002 ohledně poskytování péče o dítě stanovila, že do roku 2010 by měly členské státy mít k dispozici nějaký typ zařízení pro 33 procent dětí do tří let a pro 90 procent dětí mezi třemi lety až po věk nástupu do základní školy.

Česko nyní poukazovalo na to, že tyto cíle EU schválila ještě před vstupem nových členských zemí. Podle Nečase třeba Česká republika cíle neplní a zřejmě ani plnit nebude, zejména u jeslí.