Vážený pane prezidente!

Srdečně Vám blahopřejeme k Vašemu zvolení do prezidentské funkce. Naše přání není nikterak formální a pramení z radosti, kterou máme z toho, jak se voliči USA rozhodli, a z toho, že ve Vás vidíme velkou naději.

Věříme, že se Vám povede naplnit vše, co jste si předsevzal jak v oblasti mezinárodních vztahů, současné finanční krize, tak i v oblasti životního prostředí. Naději na to, že svým věkem, energií a schopnostmi přispějete k dalšímu pozitivnímu vývoji v oblasti bezpečnostní politiky opřené zejména o konsensus v rámci Severoatlantické aliance.

Pro Českou republiku svitla dnem Vašeho zvolení naděje třem čtvrtinám obyvatelstva, které opakovaně v průzkumech veřejného mínění vyjadřují nesouhlas se zamýšlenou bilaterární dohodou o umístění radarové stanice na našem území, jež má být v blízké budoucnosti ratifikována českým Parlamentem.

Dovolujeme si tlumočit Vám jejich obavy s přesvědčením, že právě Vy budete zárukou upřednostnění mírových řešení, demokratického dialogu a zhodnotíte situaci tak, aby nedocházelo ke zbytečným eskalacím napětí.

S přáním mnoha úspěchů v prezidentském úřadě i v soukromém životě.

Věra Jakubková a Olga Zubová
poslankyně Parlamentu ČR za Stranu zelených