lidecko__192x128_.jpgLetošní Vesnicí roku se stala obec Lidečko ze Vsetínska. Za pořadatele soutěže to v pondělí při slavnostním vyhlášení výsledků oznámil ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek. Do 14. ročníku celostátní soutěže se přihlásilo celkem 309 obcí z celé České republiky.

Druhé místo patří obci Pikárec z okresu Žďár nad Sázavou, za ní se na třetí příčce umístila obec Malenice ze Strakonicka.

Soutěž je určena obcím, které mají vlastní program obnovy vesnice. Má povzbudit venkovské obyvatele k aktivní účasti na rozvoji místa, v němž žijí. Obcím umožňuje předvést, co se jim podařilo.

Celostátní vítěz je vybírán z obcí, které uspěly v krajských kolech. Kromě diplomů a dalších ocenění získávají nejúspěšnější obce také finanční přilepšení.

Výherci soutěže z minulých let

Odměna pro víteze- milionová dotace

Obec Lidečko dostává od ministerstva pro místní rozvoj milionovou dotaci z programu obnovy venkova. V pořadí druhý Pikárec smí čerpat 900.000 korun, odměna za třetí místo pro Malenice je o 100.000 korun menší. Další oceněné obce v krajích mají nárok na statisícové částky.

Soutěže se mohly zúčastnit všechny obce vesnického charakteru s maximálně 5250 obyvateli.

Lidečko jako Vesnice roku 2008 postupuje do evropské soutěže Evropská cena za rozvoj venkova a obnovu vesnice, kterou pořádá Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice.

Jejími členy jsou převážně země střední Evropy - německy mluvící státy, ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Slovinsko. Evropská cena je udělována vždy jednou za dva roky a v roce 2009 bude vyhlášena již pojedenácté.