Vláda ČR považuje stávající situaci v Gruzii za velmi vážnou a vyzývá všechny strany konfliktu k maximální zdrženlivosti. ČR podporuje nezávislost, suverenitu a územní celistvost Gruzie včetně Jižní Osetie a Abcházie. Pokračující ruská vojenská invaze do Gruzie porušující mezinárodní právo je nepřijatelná.

Vláda ČR podpořila závěry ministerské Rady EU ze dne 13. 8. 2008 a v souladu s plánem prezidenta Sarkozyho vyzývá Ruskou federaci k urychlenému stažení vojenských sil z Gruzie. Vláda podporuje vyslání mezinárodní mise na základě mezinárodního mandátu za účelem obnovy a udržení míru v Gruzii. Taková mise musí být složena ze třetích zemí a Česká republika je připravena se do takové mise zapojit.

Vláda ČR podporuje demokraticky zvolené ústavní činitele Gruzie a podporuje integrační úsilí země do evropských a transatlantických struktur. Vzhledem k situaci zdůrazňuje význam rozhodnutí spojenců o vytvoření Komise NATO - Gruzie, potvrzení závěrů Bukurešťského summitu NATO a schválení souboru opatření na okamžitou pomoc Gruzii.

Vzhledem k vážné humanitární situaci v Gruzii vláda rozhodla o vyčlenění 150 mil. Kč na ekonomickou obnovu válkou zničené infrastruktury Gruzie. Ve spolupráci s dalšími zeměmi bude ČR prosazovat uspořádání mezinárodní dárcovské konference a následné vytvoření mezinárodního mechanismu na pomoc Gruzii.