Kliknutím se dostanete na profil a odpovědi jednotlivých poslanců.

HVĚZDY 

Jan Březina (KDU-ČSL)
Jana Hybášková
Miroslav Ouzký (ODS)
Vladimír Remek (KSČM)
Zuzana Roithová (KDU-ČSL)
Oldřich Vlasák (ODS)

ŠEDÝ PRŮMĚR 

Jana Bobošíková, Nezávislí
Milan Cabrnoch (ODS)
Petr Duchoň (ODS)
Hynek Fajmon (ODS)
Richard Falbr (ČSSD)
Věra Flasarová (KSČM)
Jaromír Kohlíček (KSČM)

Jiří Maštálka (KSČM)

Miroslav Ransdorf (KSČM)

Libor Rouček (ČSSD)

Ivo Strejček (ODS)

Tomáš Zatloukal (SNK-ED)

Josef Zieleniec (SNK-ED)

Vladimír Železný (Nezávislí/Demokraté)

NEVIDITELNÍ

Nina Škottová (ODS)
Daniel Strož (KSČM)
Jan Zahradil (ODS)
Jaroslav Zvěřina (ODS)

Čtěte více

HVĚZDY

eu-Jan-BREZINA-110.jpgJan Březina (KDU-ČSL)

Je vidět. Angažuje se v získávání ochranných značek pro české potravinářské speciality jako třeba Pardubický perník nebo Hořické trubičky. V návrhu o označení lihovin pomohl opravit chybu, jež mohla ztížit život české slivovici. Do parlamentní zprávy o klimatických změnách se dostal jeho návrh, který zmírňuje odsouzení zpochybňovačů globálního oteplování.

Na výboru pro průmysl a energetiku inicioval skupinu menších zemí, která blokuje snahu velkých zemí získat větší vliv při rozhodování Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů.

Proč si ho pamatovat: Prosazoval, aby Česko požádalo unii o ochrannou známku na smažený sýr.

Fakta a čísla

Zpravodaj: 0
Interpelace Evropské komise: 17
Vystoupení na plénu: 32
Stanoviska: 2
Úspěšná písemná prohlášení: 0

Co nám řekl:

U kolika a jakých zpráv jste měl dosud roli stínového zpravodaje?

zpravodaj:
- k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování určitých vnitrostátních technických pravidel u výrobků zákonně uváděných na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí 3052/95/ES
- k návrhu o ochraně finančních zájmů Společenství - boj proti podvodům - výroční zpráva za rok 2005

stínový zpravodaj:
- k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování určitých vnitrostátních pravidel u výrobků zákonně uváděných na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí 3052/95/ES,
- k návrhu rámce pro ochranu půdy - Tematická strategie pro ochranu půdy,
- k Perspektivám vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou
- k návrhu o Bydlení a regionální politice - Přispění budoucí regionální politky k inovační schopnosti Evropské unie,
- k návrhu rozhodnutí Rady, týkajícího se specifického programu, který má provést Společné výzkumné středisko prostřednictvím přímých akcí na základě sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace
- k návrhu o vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů energie
- k návrhu o organizaci trhu s banány
- k návrhu o směrech budoucí námořní politiky Unie: Evropská vize pro oceány a moře
A mnoho dalších.

Poznámka: U menších frakcí je snazší získat zpravodajství nebo stínové zpravodajství z důvodu nižšího počtu poslanců, kteří se o ně ucházejí.

Můžete nám zaslat seznam úspěšných pozměňovacích návrhů, které jste během svého působení předložil?

Předložených pozměňovacích návrhů byly stovky, většina z nich úspěšných, statistiku si ale nevedu, dohledat je by byl úkol hodný bruselského zpravodaje českého deníku.

Co osobně považujete za svůj největší úspěch (může jich být i víc) během působení v Evropském parlamentu?

- záchrana slivovice (všiml jsem si chyby v nařízení o označování lihovin, upozornil na ni zpravodaje a ve spolupráci s vyjednal zajištění nápravy)
- získání ochranných označení původu pro řadu českých potravinářských specialit (Pardubický perník, Hořické trubličky, špekáčky)
- prosazení výhodnějších pravidel pro čerpání ze strukturálních fondů (zavedení možnosti čerpat evropské dotace na obnovu panelových domů, zavedení výhodnějšího pravidla n+3 pro čerpání ze strukturálních fondů)
- stažení návrhu Evropské komise znevýhodňujícího v oblasti veřejné podpory příhraniční regiony nových členských zemí sousedící s vyspělými regiony ze starých členských států (domnívám se, že i mé jednání s komisařkou Hubnerovou a důrazné vystoupení na regionálním výboru v její přítomnosti přispělo k tomu, že komise svůj návrh stáhla).
- zavedení eurotarifu u roamingu výhodného pro spotřebitele

Kterého ze svých českých kolegů považujete za nejpracovitějšího nebo "vzorového" europoslance?

Nechci hodnotit své české kolegy, za "vzorového" poslance v EP považuji například rakouského lidovce Paula Rubiga, který úspěšně hájí zájmy malých a středních podniků.

 

eu-Jana-HYBASKOVA-110.jpgJana Hybášková

Dokazuje, že silná a ambiciózní osobnost se prosadí, i když je z malé strany a nové členské země. Získala místo předsedkyně prestižní parlamentní delegace pro Izrael. Je slyšet a vidět u důležitých jednání o Blízkém východu.

V Evropském parlamentu je nyní bezpartijní politička uznávaná jako odbornice na arabský svět. Prosadila zákaz antisemitské televize Al-Manar na evropských satelitech a dosáhla změn v rasistických obsazích některých palestinských učebnic, které financuje Evropská unie.

Proč si ji pamatovat: Statisticky je mezi třemi europoslanci s nejhorší docházkou na plenární zasedání. Vysvětluje to tím, že se zapomíná podepsat na prezenční arch.

Fakta a čísla

Zpravodaj: 0
Interpelace Evropské komise: 13
Návrhy usnesení: 27
Vystoupení na plénu: 36
Stanoviska: 1
Úspěšná písemná prohlášení: 0

Co nám řekla:

Kolikrát jste byla v pozici zpravodaje nebo stíhonového zpravodaje?

Jednou. A to v případě zprávy Evropského parlamentu o Iráku.

Kolik se vám podařilo prosadit pozměňovacích návrhů?

Velice často vyjednávám rezoluce či zprávy jménem frakce EPP-ED, a to zprávy a usnesení týkající se problematiky Blízkého a středního východu, lidských práv, demokratizace, Ruska, Afriky, bezpečnosti a transatlantických vztahů. Díky tomu se moje pozice promítne přímo do textu zprávy či rezoluce. Obecně si asi žádný poslanec nevede přesnou statistiku pozměňovacích návrhů, sama jsem jich podávala asi 100 až 150, většina z nich byla buď rovnou přijata a nebo zapracována do textu jako součást kompromisu.

Co považujete za své největší úspěchy?

Úspěchy
1. Z pozice předsedkyně stálé delegace pro styky se Státem Izrael jsem po celé volební období měla možnost vážně ovlivňovat politiku EP vůči Státu Izrael a vůči Izraelsko-Palestinskému konfliktu. Z této pozice jsem za poslanecký klub ELS-ED vyjednavačem. Za svůj nejvýraznější přínos považuji ztlumení jednostranné propalestinské politiky EU a EP vůči Izraelsko-Palestinskému konfliktu.
2. Druhým úspěchem ve vztahu k Izraeli je politika oddělení dvoustranných vztahů EU - Izrael od politiky blízkovýchodního mírového procesu. Toto oddělení umožnilo veliký pokrok ve dvoustranných vztazích EU-Izrael do té míry, že dnes se jedná o deklaraci o "upgrade" vzájemných vztahů. Byla navázána spolupráce v boji proti terorismu, podepsána např. Dohoda o spolupráci při zajištění bezpečnosti letového provozu, probíhají velká jednání o izraelském přijetí acquis communautaire pro vsup Izraele na vnitřní trh EU, Izrael je plnohodnotným partnerem a členem ve vědeckém 7. rámcovém programu. Tlak na všechna tato zlepšení je iniciován a zvyšován prostřednictvím delegace Izrael, pod mým předsednictvím.
3. Podařilo se zároveň udržet přítomnost Izraele v EMPA - Evropsko-středomořském parlamentním shromáždění (kde jsem v hospodářském výboru), jediném tělese, kde se scházejí poslanci všech blízkovýchodních parlamentů, včetně izraelských poslanců.
A další.

Neúspěchy
1. Jako člence první fact finding mission EP již v létě 2004 do Darfuru a Čadu nesu svoji politickou zodpovědnost za to, že se sice podařila medializace, ale už se nepodařilo dosáhnout zastavení konfliktu a genocidy v Súdánu, navzdory úsilí EP a tlaku na Chartúm, zejména kvůli nedostatečnému tlaku na Čínu, která udržuje genocidní režim v zemi. Súdán rozhodně zůstává dluhem a je třeba mu věnovat větší úsilí.
2. Jako účastník řady jednání o Rusku a spoluautorka rezoluce o ruských prezidentských volbách vím, že se dosud nepodařilo nastavit vyváženou politiku EP ani ELS-ED vůči Rusku. Jazyk sjednávaných rezolucí je mnohdy měkký, nedaří se nám aktivně přispívat k demokratizaci a většímu respektu k dodržování práva a lidských práv v Ruské federaci. Jako řídícího výboru World Movement for Democracy mne to velice mrzí.
3. V českém prostředí, přes veškerý evropský tlak, se mi nepodařilo dosáhnout uspokojivé regulace hracích automatů, terminálů a kasin v ČR.

Koho ze svých kolegů považujete za nejpracovitějšího nebo "vzorového" poslance?

Za nejpracovitějšího českého kolegu považuji jednoznačně paní poslankyni Roithovou, a to z pracovního i lidského hlediska.

 

eu-Miroslav-OUZKY-110.jpgMiroslav Ouzký (ODS)

Jako jediný člen ODS umí těžit z toho, že klub jeho strany patří v nejsilnější frakci parlamentu k početným a má možnost získat zajímavé funkce. V první půlce volebního období byl místopředsedou parlamentu, nyní je šéfem klíčového výboru pro životní prostředí. Tento výbor má hlavní slovo při veškeré chystané legislativě, která bude mít vliv na evropský byznys.

Ouzký patří k vůbec nejlobbovanějším členům parlamentu, na půlhodinovou schůzku s ním se čeká několik týdnů.

Proč si ho pamatovat: Má schopnou a velmi ambiciózní šéfku týmu, která by se mohla stát jednou z hvězd příští evropské kandidátky občanských demokratů.

Fakta a čísla

Zpravodaj: 4
Interpelace Evropské komise: 16
Návrhy usnesení: 5
Vystoupení na plénu: 183
Stanoviska: 1
Úspěšná písemná prohlášení: 0

eu-Vladimir-REMEK-110.jpgVladimír Remek (KSČM)

Dokáže využívat svůj status prvního evropského kosmonauta a s ním spojenou slávu. Je považován za jednoho z mála lidí, kteří se vyznají v nekonečném seriálu kolem navigačního systému Galileo, aktivní je při věcech týkajících se kosmonautiky a letectví.

Ze všech českých europoslanců působil jako zpravodaj nebo stínový zpravodaj u největšího počtu parlamentních zpráv. Dobře se mu daří prosazovat pozměňovací návrhy. V parlamentu si ho cení i pro jeho kontakty s Ruskem, o kterých si kolegové mezi sebou i vyprávějí.

Proč si ho pamatovat: Wikipedie ho jmenuje na prvním místě v seznamu významných osobností a celebrit mezi členy europarlamentu.

Fakta a čísla

Zpravodaj: 1
Interpelace Evropské komise: 6
Návrhy usnesení: 2
Vystoupení na plénu: 32
Stanoviska: 2
Úspěšná písemná prohlášení: 0 

Co nám řekl:

U kolika a jakých zpráv jste měl dosud roli zpravodaje a stínového zpravodaje?

Autor zprávy Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE):
- Rámcová dohoda ES a Ruské federace o mnohostranném programu pro životní prostředí v jaderné oblasti
Autor stanoviska ITRE:
- O zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - přijato ve výboru ITRE jednohlasně
- O schvalování typu motorových vozidel poháněných vodíkem
I když je tento dokument zaměřen především do budoucnosti, byla jeho předložená verze, konzultovaná se specializovanými pracovišti a odborníky v ČR i na evropské úrovni, přijata prakticky jednomyslně.
Stínový zpravodaj za GUE/NGL pro zprávy EP
Obecně se snažím pracovat na tématech obsahově blízkých profilovému zaměření práce v EP při co nejtěsnější koordinaci postupů s příslušnými institucemi a orgány ČR (stálá mise při EU, ministerstva, odbory, specializovaná pracoviště), tak aby se do materiálů EP promítaly jak zájmy sociálně orientované veřejnosti i profesních skupin v ČR, tak také zájmy státu.
Stínový zpravodaj ITRE:
- Evropský navigační satelitní systém GALILEO (k hlavní zprávě)
- Zřízení Evropského technologického institutu
- Euratom - 50 let v oblasti evropské jaderné energie
- Agentura pro spolupráci evropských energetických regulátorů
- Energy Star - označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů
A mnoha dalších.

Můžete nám zaslat seznam úspěšných pozměňovacích návrhů, které jste během svého působení předložil?

pozměňovací návrhy, které prošly:
- napomohl jsem svým pozměňovacím návrhem (AM) přijetí kritéria, které umožňuje čerpat finanční prostředky na kompenzaci ztráty pracovního místa, rekvalifikace atd. i zaměstnancům menších a středních zaměstnavatelů a ne jen velkých a nadnárodních firem
- zvláštní kritéria pro ohrožené skupiny zaměstnanců jako jsou mladí a starší zaměstnanci, nebo tělesně postižení

- O schvalování typu motorových vozidel poháněných vodíkem
- došlo především ke zpřesnění a legislativnímu pročištění původního textu - základní definice, zpřesnění značení vozidel, bezpečnostních opatření

- Evropský navigační satelitní systém GALILEO
- prosazení větší transparentnosti při zadávání veřejných zakázek a nediskriminace malých a středních podniků

- Společný evropský letový prostor
- zdůraznění významu Dohody o společném evropském prostoru pro vytvoření předpokladů pro rozšíření jednotného evropského nebe mimo země EU

A opět mnoho dalších.

Co osobně považujete za svůj největší úspěch (může jich být i víc) během působení v Evropském parlamentu?

Na takovou otázku je složitá odpověď. Co si představit pod pojmem úspěch? Osobně považuji za významné, že jsem se jako jediný z poslanců za ČR přímo podílel (jako stínový zpravodaj) při jednáních tripartity (EP, Rada a Komise) na tom, že jeden z nejambicióznějších projektů EU - systém družicové navigace Galileo nakonec dostal "zelenou" a pokračuje jeho budování. A to z řady důvodů - pro udržení konkurenceschopnosti a nezávislosti Evropy, pro další rozvoj špičkové techniky, pro perspektivu tisíců pracovních míst, ale i pro šance, které dává třeba v podílech na aplikacích a subdodávkách pro ČR, myšlenku na umístění sídla pro dohled Galilea v Praze nevyjímaje. Hlavním "úspěchem" pak je zachování Úřadu pro dohled na systémem Galileo (GSA) v Nařízení EK a tím i šancí Prahy.

Jsem také rád, že jsem se podílel na probojovávání pokračování projektu ITER - tedy snahy využívat v budoucnu jaderné fúze pro řešení dostatku energie. A to včetně toho, že jsem byl u aktivit - včetně návštěvy evropského výzkumného střediska ITER v Culhamu ve Velké Británii a řady akcí v ČR, což nakonec celkově přináší instalaci dalšího "malého" reaktoru z Británie v Praze.

Nejčerstvějším "úspěchem" je, že se ve výboru ITRE podařilo společnou iniciativou s poslancem Březinou a dalšími z jiných zemí prosadit, aby zůstal zachován původní návrh EK ohledně hlasování ve Výboru regulátorů na základě principu "jeden stát - jeden hlas" a nikoli na základě principu tzv. "váženého průměru", kdy by jednotlivé státy měly ve Výboru počet hlasů dle počtu obyvatel a malé státy by tak byly diskriminovány a musely by čelit zájmům "velkých" zemí.
Bylo toho ještě spousta, takže co je vlastně úspěch a jako ho měřit?

Kterého ze svých českých kolegů považujete za nejpracovitějšího nebo "vzorového" europoslance?

Na tuto otázku Vám neodpovím, protože si myslím, že by to nebylo příliš korektní a domnívám se, že nám nepřísluší hodnotit jeden druhého.

 

eu-Zuzana-ROITHOVA-110.jpg

Zuzana Roithová (KDU-ČSL)

Zřejmě nejpracovitější česká europoslankyně. Na zasedání Evropského parlamentu je pravidelně také ve čtvrtek odpoledne, kdy se v budově zdržuje už jen pár desítek nejskalnějších parlamentářů. Je místopředsedkyní výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

Z českých poslanců podává vůbec největší počet pozměňovacích návrhů. Na základě jejích snah se Evropská komise začala zabývat modernizováním legislativy, která by mohla omezit dovoz nekvalitních hraček z Číny.

Proč si ji pamatovat: Pracuje, i když by nemusela. Na poslední parlamentní schůzi ve Štrasburku přijela, i když nemohla chodit a dopravovala se na elektrickém vozíku.

Fakta a čísla

Zpravodaj: 1
Interpelace Evropské komise: 16
Návrhy usnesení: 3
Vystoupení na plénu: 103
Stanoviska: 1
Úspěšná písemná prohlášení: 0 

Co nám řekla:

V kolika případech jste byla zpravodajem či stínovým zpravodajem?

Zpravodajem pro vypracování stanoviska jsem byla:

Zpráva o důvěře spotřebitele v digitálním prostředí - hlavní zpravodajka
Uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečné činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
Návrh na nařízeni Evropského parlamentu a rady, kterým se stanovuje prováděcí nařízení k Nařízení (EC) 883/2004 v souvislosti s koordinací systémů sociálního zabezpečení
aktuálně: Nařízení o nových potravinách

Stínovým zpravodajem pro vypracování stanoviska jsem byla:
aktuálně: Telekomunikační balíček: Zpráva o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací
aktuálně: Stanovisko k hodnocení sankcí EU, pokud jde o opatření a politiky EU v oblasti lidských práv
Zpráva EP o dopadech globalizace na vnitřní trh (tu jsem sama iniciovala)
A v dalších zprávách.

Kolik pozměňovacích návrhů se vám podařilo úspěšně prosadit?

Za dobu mého mandátu prošly úspěšně hlasováním stovky mých pozměňovacích návrhů, bohužel je těžké sestavit úplný seznam, jen pro představu: v tomto měsíci šlo o samostatné návrhy ke čtyřem zprávám v počtu 23 (Evropský úřad pro telekomunikaci) plus tři (universální služby) plus jedenác (sociální zabezpečení - již odhlasovány ve výboru ve 100 %) plus 15 (sankce za hrubé porušování lidských práv) a dalších cca 20 společných k resolucím.

Co považujete za největší úspěšchy svého dosavadního působení?

Během mého působení v Parlamentu jsem se věnovala a dlouhodobě věnuji mnoha tématům, je těžké vybrat co považuji za největší úspěch. Určitě sem patří moje vlastní zpráva o důvěře spotřebitele v digitálním prostředí, prosazení modernější legislativy pro bezpečnost výrobků a zejména hraček.

Také jsem se velkou měrou zasadila o zamítnutí nejdiskutovanějšího legislativního návrhu první poloviny 2005, směrnice o softwarových patentech.

Kterého ze svých českých kolegů považujete za nejpracovitějšího nebo "vzorového" europoslance?

Mé hodnocení nemůže být objektivní, protože nemohu znát dobře práci poslanců pracujících v jiných výborech. Za KDU-ČSL jsme zde jen dva poslanci a tak oba musíme udělat více práce než kolegové z jiných skupin (viz hodnocení novinářů), takže mohu uvést jméno Jana Březiny. Dále oceňuji profesionalitu a nasazení Jany Hybáškové v oblasti rozvojové politiky, kterou se také zabývám. Za odpovědného poslance také považuji Milana Cabrnocha, kterého znám již z dřívější spolupráce- byl mým náměstkem na MZČR, a pak mohu upozornit třeba na poslance, kteří se naučili na regionální úrovni odpovědnosti, například Oldřich Vlasák či Petr Duchoň.

 

eu-Oldrich-VLASAK-110.jpgOldřich Vlasák (ODS)

Nadprůměrně aktivní europoslanec z řad ODS. Významný člen výboru pro regionální rozvoj, kde ve prospěch Česka působil při vyjednávání podmínek strukturálních fondů. Největší parlamentní frakce mu nabízela, aby se stal jejím koordinátorem práce (což je funkce v mnohém vlivnější než post samotného předsedy) v regionálním výboru.

Na pozici koordinátora se necítil, takže je zatím jen vicekoordinátorem. tak je jediným Čechem, který má tak významnou pozici v důležitém výboru. Je také výkonným prezidentem Evropského svazu měst a obcí.

Proč si ho pamatovat: Zřejmě budete jediný z vašich známých, kteří o tomhle europoslanci kdy slyšeli.

Fakta a čísla

Zpravodaj: 0
Interpelace Evropské komise: 11
Návrhy usnesení: 0
Vystoupení na plénu: 30
Stanoviska: 1
Úspěšná písemná prohlášení: 0 

 

ŠEDÝ PRŮMĚR 

eu-Jana-BOBOSIKOVA-110.jpgJana Bobošíková (Nezávislí)

Dělá, co může. Nebo lépe řečeno: jako nezávislá toho v parlamentu, kde vše většinou záleží na politických dohodách velkých frakcí, mnoho dělat nemůže, jen se může snažit být vidět a slyšet. A to se jí daří. Jako nezařazená poslankyně s k řečnickému pultíku dostane častěji než kolegové z velkých skupin, kteří mezi sebou bojí o každou minutu, a také toho plně využívá.

Nechybí na žádné důležité české akci, semináři nebo konferenci a často se ptá. Stylem, který sice mnohé irituje, nelze jí ale upřít, že její otázky často trefí "jádro pudla“. Chybí jí ale zaměření na jedno téma, ve kterém by mohla vyniknout a třeba i něco ovlivnit.

Proč si jí pamatovat: Bruselské zpravodajce HN nabídla, že s ní probere elementární zásady žurnalistiky. A to je od ní přece hezké.

Fakta a čísla

Zpravodaj: 0
Interpelace Evropské komise: 22
Návrhy usnesení: 2
Vystoupení na plénu: 61
Stanoviska: 0
Úspěšná písemná prohlášení: 0  

Co nám řekla:

Vzhledem k neprofesionalitě redaktorky HN Tvarůžkové, se kterou zkresluje jasná, ověřitelná a transparentně podaná fakta, nebudu na tyto dotazy odpovídat. Považuji to za zbytečné. Většina informací, o které žádá, jsou navíc veřejně dostupné na oficiálním webu EP i mém. Pokud bude chtít redaktorka Tvarůžková zasvětit do elementárních pravidel novinářské práce, jsem jí k dispozici.

Poznámka. Jana Bobošíková měla potíž s tím, jak HN interpretovaly informace o jejím čerpání peněz na asistenty, poradce a chod kanceláře. HN částečně její námitky uznaly a informace dodatečně upravily a zpřesnily.

 

eu-Milan-CABRNOCH-110.jpgMilan Cabrnoch (ODS)

Aktivní byl zejména v první části volebního odbodobí, teď po něm není vidu ani slechu. Na poslanecké schůzi mluvil všehovšudy sedmkrát, naposledy v říjnu 2006. Podobně bledé je to se všemi jeho viditelnými aktivitami.

Z vlastní inicativy napsal zprávu o modernizaci sociální ochrany a rozvoji kvalitní zdravotní péče, to bylo ale už v roce 2005. V minulosti také čas od času ve výborech připomínkoval práci svých kolegů.

Proč si ho pamatovat: Protože kolegyně Roithová ho často chválí, a tak v něm přeci jen něco bude.

Fakta a čísla

Zpravodaj: 1
Interpelace Evropské komise: 6
Návrhy usnesení: 0
Vystoupení na plénu: 7
Stanoviska: 0
Úspěšná písemná prohlášení: 0  

eu-Petr-DUCHON-110.jpgPetr Duchoň (ODS)

Má vzornou docházku do výborů. Jako jeden z mála českých europoslanců je plnohodnotným členem dokonce dvou výborů. Moc se ale neprojevuje. Přitom výbor pro kontrolu rozpočtu, kde je místopředsedou, nedávno řešil téma hodné každého euroskeptika: jak mají poslanci nepořádek v zaměstnávání svých asistentů. To už je podstatně aktivnější a hovornější ve výboru pro dopravu a cestovní ruch.

Na schůzích drží titul vůbec nejtiššího českého poslance, promluvil zatím jen čtyřikrát. Dvakrát v roce 2006, dvakrát v roce 2007, letos nás zatím napíná.

Proč si ho pamatovat: Jako svou hlavní asistentku zaměstnává manželku Vlastu.

Fakta a čísla

Zpravodaj: 1
Interpelace Evropské komise: 6
Návrhy usnesení: 0
Vystoupení na plénu: 4
Stanoviska: 0
Úspěšná písemná prohlášení: 0   

eu-Hynek-FAJMON-110.jpgHynek Fajmon (ODS)

Nebýt třiceti šesti otázek, které položil Evropské komisi, byl by skoro neviditelný. A přitom z jeho webové stránky je patrné, že to má v hlavně docela dobře srovnané a že se o dění v parlamentu zajímá.

Otázky na komisi se většinou týkají potíží, na které v souvislosti s Evropskou unií narážejí čeští podnikatelé i ostatní občané. Alespoň náznak nějakého tématu a zaměření. Jeho působení v rozpočtovém výboru zůstává beze stopy, tedy v klubu ODS má funkci pokladníka, ale to s tím asi nesouvisí.

Proč si ho pamatovat: Mnoho Čechů žijících Belgii se díky němu dozvědělo, že po nich zdejší úřady požadují pobytová víza protiprávně.

Fakta a čísla

Zpravodaj: 0
Iterpelace Evropské komise: 36
Návrhy usnesení: 0
Vystoupení na plénu: 16
Stanoviska: 0
Úspěšná písemná prohlášení: 0  

eu-Richard-FALBR-110.jpgRichard Falbr (ČSSD)

Sám sebe označuje za nejpracovitějšího poslance a považuje za úspěch, že je i v Evropském parlamentu vnímán jako důsledný zastánce práv odborů. My v Hospodářských novinách to vidíme jinak. Nebo spíš Richarda Falbra moc nevidíme.

Žádný zářez v podobě důležité zprávy, jen patnáct vystoupení na plénu a šest otázek na Evropskou komisi, a to navíc jen jednu podal úplně sám. Často mluví ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci a má bezchybnou docházku a dobrou pověst.

Proč si ho pamatovat: Kvůli koláži se štrasburskou parlamentní budovou v pozadí v Euro Zprávách Speciál, kde s kolegou Roučkem informuje o svých aktivitách.

Fakta a čísla

Zpravodaj: 0
Interpelace Evropské komise: 6
Návrhy usnesení: 0
Vystoupení na plénu: 15
Stanoviska: 0
Úspěšná písemná prohlášení: 0   

Co nám řekl:

V kolika případech jste byl v roli zpravodaje nebo stínového zpravodaje?

V současné době jsem stínovým zpravodajem dvou zpráv: 2010 Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a zprávy k sociálnímu začlenění a dětské chudobě. Obě zprávy jsou nyní projednávány na výboru EMPL, na plénu by měly být hlasovány v červenci a září.

Jaké pozměňovací návrhy se vám podařilo prosadit?

Čtenáře o svých aktivitách informuji v pravidelně vydávaném měsíčníku Eurozprávy, kde kromě zcela základního výčtu naleznete i rozšiřující informace.

Co považujete za svůj dosavadní největší úspěch?

Že jsem se za poměrně krátkou dobu svého působení v Evropském parlamentu zapsal do povědomí nejen členů mé frakce jako důsledný zastánce práv odborů. Velmi aktivně jsem přispěl ke změně původního návrhu směrnice o službách a k zmrazení návrhu směrnice o pracovní době.

Koho považujete za nejpracovitějšího českého kolegu nebo "vzorového" poslance?

Samozřejmě sebe.

 

eu-Vera-FLASAROVA-110.jpgVěra Flasarová (KSČM)

Některá vystoupení Věry Flasarové na schůzi by se daly tesat, jen si člověk není jistý, jestli je v parlamentu nebo na finále slohové soutěže. Flasarová zcela jistě pracuje na plno, pilně připravuje svoje plenární vystoupení, pilně dochází na výbory a je na nich hodně aktivní.

Ale když si někdo pro své působení v Evropském parlamentu vybere kulturní výbor a výbor pro práva žen a rovnost pohlaví musí si být vědom toho, že jde o běh na dlouhou trať a že dosáhnout rychle něčeho viditelného bude nesmírně těžké. Je koordinátorkou práce levicové frakce Evropská sjednocené levice/Severské zelené levice pro oblast kultury. Za svůj úspěch považuje to, že jí podařilo zlomit předsudky kolegů, kteří zpočátku komplikovaly práci zástupců KSČM.

Proč si jí pamatovat: Neustále připomíná, že stále existují rozdíly v odměňování mužů a žen. Záslužné.

Fakta a čísla

Zpravodaj: 1
Interpelace Evropské komise: 5
Návrhy usnesení: 4
Vystoupení na plénu: 25
Stanoviska: 3
Úspěšná písemná prohlášení: 0    

Co nám řekla:

V kolika případech jste působila jako zpravodajka nebo stínová zpravodajka?

Měla jsem Iniciativní zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví: Diskriminace mladých žen a dívek v oblasti přístupu ke vzdělávání. EP ji schválil na plenárním zasedání v Bruselu v únoru 2007.

Jaké pozměňovací návrhy se vám podařilo úspěšně prosadit?

Na to bych odpověděla asi stěží, neboť jich bylo hodně, které jsem podávala sama za sebe nebo i za frakci GUE/NGL. Ve výborech (pro kulturu a práva žen) jich prošly asi dvě třetiny. V poslední době to byly například dodatky týkající se Bílé knihy o sportu, kde mi byly přijaty dva. Nebo to byly pozměňovací návrhy ke zprávě O situaci základních práv v EU v letech 2004 - 2007. Nebo ke strategii rozšiřování a hlavním výzvám 2007 až 2008. Ale to opravdu jen namátkou.

V čem vidíte největší úspěch svého dosavadního působení?

Největší úspěchy vidím asi tyto. V takové osobní rovině to byla nepochybně iniciativní zpráva o Diskriminaci mladých žen a dívek v přístupu ke vzdělání. Byla jsem mimochodem, myslím, teprve čtvrtým českým poslancem, který vypracoval vlastní zprávu. Jiné úspěchy, na kterých mám snad i sama určitý podíl, vidím v tom, že se prosazuje nejenom ve výboru Pro práva žen a rovnost pohlaví, ale obecně i v dalších výborech gendrové pojetí, a že se nám daří právě pomocí stanovisek a pozměňovacích návrhů implementovat pojetí rovných příležitostí do zpráv kolegů i z jiných výborů. Právě tohle patří k mým prioritám při vypracovávání všech stanovisek a dodatků, pokud je to možné.

Osobně jsem se v některých případech zasadila také o to, aby se zobjektivizovala kritika České republiky z hlediska přístupu k romské komunitě. Zajistila jsem vystoupení české expertky, romské asistentky a členky Rady vlády pro romskou problematiku na veřejném slyšení k této problematice v Evropském parlamentu Bruselu.

Za velký úspěch konečně považuji i to, že se mi podařilo ve svých výborech a delegacích přesvědčit své kolegy, že předsudky, které zpočátku trochu komplikovaly práci poslanců zvolených za KSČM, byly neopodstatněné. Mohu vás ubezpečit, že bez toho by byla každá má snaha marná.

Kterého ze svých kolegů považujete za nejpracovitějšího nebo takového "vzorového" poslance?

Na to se dá velmi těžko odpovědět. Vážím si řady kolegyň a kolegů bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Domnívám se ale, že nejvýraznější postavou celé dvaceti čtyřčlenné české delegace je Vladimír Remek, který je uznáván a respektován v parlamentu a přispívá k dobrému jménu České republiky.

eu-Jaromir-KOHLICEK-110.jpgJaromír Kohlíček (KSČM)
Aktivní, to je asi nejlepší charakteristika Jaromíra Kohlíčka. Ale ne tak úspěšný jako jeho další dva komunističtí kolegové Ransdorf a Remek. Je trochu nespravedlivé, že skončil ve stejné kategorii jako takřka neviditelní poslanci ODS. Ve výřečnosti se mu vyrovná málokdo, na plénu mluvil už sedmdesát pětkrát.

Ve výboru pro dopravu a cestovní ruch, není hovornějšího poslance. Má ale svoje dopravní témata, a ať už s ním ideologicky souhlasíme nebo ne, mluvívá o faktech a k věci. Žádné přílišné fráze.

Proč si ho pamatovat: S kolegou Strožem žádali parlament, aby zasáhl proti kritické situaci levicových autorů v Česku. Marně.

Fakta a čísla

Zpravodaj: 1
Interpelace Evropské komise: 6
Návrhy usnesení: 10
Vystoupení na plénu: 75
Stanoviska: 4
Úspěšná písemná prohlášení: 0    

eu-Jiri-MASTALKA-110.jpgJiří Maštálka (KSČM)
V téměř polovině hlasování volí jinak než většina ostatních českých europoslanců. Jeho hlasovací loajalita k názorům levicové frakce, které je v parlamentu členem, je naopak učebnicová. Ve skupině relativně aktivních komunistů nijak nevyčnívá. Proto překvapí nenápadný statistický údaj, že se svými dodatky pokoušel ovlivnit 23 zpráv projednávaných výborem pro životní prostředí nebo pro zaměstnanost a sociální záležitosti.

Tak vysokým počtem pokusů se nemohou pochlubit ani nejaktivnější poslanci jako lidovci Roithová nebo Březina. A přitom o něm ani na jednom z výborů není moc slyšet. Kromě toho se věnuje zahraniční politice.

Proč si ho pamatovat: Mluvívá rád a dlouho. Zrovna když jednou mluvil o slivovici, předsedající mu odejmul slovo, takže pointu dodnes neznáme.

 Fakta a čísla

 Zpravodaj: 1
 Interpelace Evropské komise: 8
 Návrhy usnesení: 6
 Vystoupení na plénu: 39
 Stanoviska: 2
 Úspěšná písemná prohlášení: 0    

 

eu-Miloslav-RANSDORF-110.jpgMiroslav Ransdorf (KSČM)
Je místopředsedou výboru pro průmysl a energetiku, takže ho teď čeká samá zajímavá práce. Názor výboru totiž hraje roli při všech klíčových legislativách, kvůli nimiž velké evropské automobilky a průmyslové podniky plní své bruselské kanceláře lobbisty.

Ransdorf je ve výboru aktivní: pozměňovacími návrhy se například teď snaží ovlivnit podobu pravidel trhu s plynem i energetickou, úzce přitom spolupracuje například s ČEZ. Sebevědomě říká, že právě jeho tlakem na výbor se podařilo iniciovat regulaci roamingu, která vedla ke značnému snížení poplatků za hovory po Evropě. Na podobné projevy, při kterých v tuzemském parlamentu předváděl své encyklopedické znalosti a intelektuální úroveň, ale tady čas není.

Proč si ho pamatovat: Remek sice je uvedený v internetové encyklopedii Wikipedia, ale Ransdorf je Wikipedia sám o sobě. 

 Fakta a čísla

 Zpravodaj: 1
 Interpelace Evropské komise: 5
 Návrhy usnesení: 3
 Vystoupení na plénu: 26
 Stanoviska: 2
 Úspěšná písemná prohlášení: 0    

 

eu-Libor-ROUCEK-110.jpgLibor Roušek (ČSSD)
V celém parlamentu jsou jen dva čeští sociální demokraté, a Libor Rouček je z nich ten výraznější. Je jedním ze čtyř místopředsedů zahraničního výboru, což je prestižní funkce, přílišnou šanci ovlivnit životy evropských občanů z ní ale nemá.

Stejně jako všichni další Češi, kteří se rozhodli věnovat zahraniční politice se musí smířit s tím, že voličům své úspěchy bude jen špatně vysvětlovat a prodávat. Je stálým zpravodajem Evropského parlamentu pro Albánii. Není jasné, jaké místo získá od mateřské strany na eurokandidátce do příštích voleb. S Jiřím Paroubkem se nikdy příliš nemusel, poslední zprávy ale hovoří o tom, že se ostří poněkud otupilo.

Proč si ho pamatovat: Čtyři roky dělal mluvčího Miloši Zemanovi, to škola politiky.  

 Fakta a čísla

 Zpravodaj: 0
 Interpelace Evropské komise: 8
 Návrhy usnesení: 3
 Vystoupení na plénu: 75
 Stanoviska: 2
 Úspěšná písemná prohlášení: 0    

 

eu-Ivo-STREJCEK-110.jpgIvo Strejček (ODS)
Od kategorie neviditelných ho zachránil jen fakt, že má v mateřské straně pozici takzvaného whipa – koordinátora hlasování ODS s jejími politickými partnery.

Vzhledem k obrovskému počtu různých zpráv, stanovisek, rezolucí, usnesení, které Evropský parlament každoročně produkuje, to musí být časově náročná práce. ODS patří při hlasování mezi nejméně loajální skupiny vůči frakci, jejímž je čelem, což jí samozřejmě komplikuje pozici a ztěžuje možnost, že by frakce její poslance pustila k nějaké důležité práci.

Podle rumunského think tanku IPP ale ODS vychází hodně vysoká čísla co se týče loajality k národní delegaci. Například Strejček téměř v 84 procentech hlasování, pro něž existuje seznam po jednotlivých poslancích, hlasoval shodně jako většina jeho dalších českých kolegů v parlamentu.

Proč si ho pamatovat: Jeho projev o - jak sám říká – takzvaných klimatických změnách. Václav Klaus by měl radost.

 Fakta a čísla

 Zpravodaj: 0
 Interpelace Evropské komise: 6
 Návrhy usnesení: 0
 Vystoupení na plénu: 14
 Stanoviska: 0
 Úspěšná písemná prohlášení: 0   

 

eu-Tomas-ZATLOUKAL-110.jpgTomáš Zatloukal (SNK-ED)
Jeho pozici komplikuje špatná volba slabého výboru. S kulturou a vzděláním je to totiž a evropské úrovni stejné jako v národní politice, hodně se mluví o tom, jak je to klíčové téma, reálně se proto ale jen velmi málo dělá.

Pro člověka, který je v parlamentu sice členem největší frakce, ale vlastně jen sám za sebe a ještě mu chybí politické zkušenosti a taková nějaká politická drzost, to znamená nepříjemnou cestu do sfér neviditelnosti. V parlamentu se snažil získat peníze a podporu pro obnovu kroměřížských zámeckých zahrad, ale to byla od počátku snaha odsouzená k neúspěchu.

Proč si ho pamatovat: Jako jediný z českých europoslanců je schopný vyúčtovat, kolik a jak utratil z peněz, jenž poslanci dostávají na svoje výdaje s cestami a chodem kanceláře.

 Fakta a čísla

 Zpravodaj: 1
 Interpelace Evropské komise: 11
 Návrhy usnesení: 1
 Vystoupení na plénu: 26
 Stanoviska: 0
 Úspěšná písemná prohlášení: 0   

 

eu-Josef-ZIELENIEC-110.jpgJosef Zieleniec (SNK-ED)
Na parlamentních schůzích má nejlepší docházku ze všech českých poslanců – za čtyři roky byl na impozantních 98 procentech zasedání. Jinak ale od něj jako zkušeného politika a bývalého ministra zahraničí čekala větší viditelnost.

V zahraniční politice ho zcela zastínila jeho donedávna spolupartajnice Jana Hybášková, ale vzhledem k Zieleniecově pasivitě to asi nebylo až tak těžké. Jako by se mu v Evropském parlamentu nedařilo aklimatizovat. Ale mezi českými kolegy má většinově dobrou pověst.

Proč si ho pamatovat: Protože je vzorovým případem nesplněných očekávání.

 Fakta a čísla

 Zpravodaj: 0
 Interpelace Evropské komise: 1
 Návrhy usnesení: 1
 Vystoupení na plénu: 10
 Stanoviska: 1
 Úspěšná písemná prohlášení: 0   

 

eu-Vladimir-ZELEZNY-110.jpgVladimír Železný (Nezávislí/Demokraté)
Morava mu už asi do smrti nezapomene jeho úspěšné úsilí trochu zpříjemnit nepříjemnou vinařskou reformu. Jinak o něm není mnoho slyšet. Tedy vlastně je o něm mnoho slyšet – Evropskou unii dokáže pomlouvat dovedně a trefně, ale většinou jen v mediálních výstupech.

Jeho historka o regulaci množení veverek napadne skoro každého, když se pokouší vyjádřit, co mu vlastně na té Evropské unii tak vadí. Na parlamentní půdě se z něj stejně jako z ODS oproti očekávání nestal nesmiřitelný tepec všech unijních nešvarů, který by to té Unii nandal za každou chybu. Jeho postavení v parlamentně je oslabeno i tím, že patří do malé frakce, která má jen dvacet tři členů.

Proč si ho pamatovat: Ať je to jak chce, z českých europoslanců má pořád největší charisma 

 Fakta a čísla

 Zpravodaj: 0
 Interpelace Evropské komise: 4
 Návrhy usnesení: 2
 Vystoupení na plénu: 17
 Stanoviska: 2
 Úspěšná písemná prohlášení: 0   

 

NEVIDITELNÍ

eu-Nina-SKOTTOVA.jpgNina Škottová (ODS)
Z těch neviditelných je ještě ta nejvíc viditelná, a to díky tomu, že za výbor pro rozpočet sestavovala stanovisko o ekonomických otázkách Evropského technologického institutu. Jinak se drží taktiky ODS dělat, že v parlamentně vlastně vůbec není: na jednáních výboru, jichž je členkou, nemluví a k materiálům, které se projednávají, úpravy až na dva případy nenavrhovala.

Mezi výherce v kategorii Neviditelných se dostala i proto, že další kandidát, její spolustraník Hynek Fajmon, alespoň bombarduje komisi při interpelacích dotazy a další kolega, Ivo Strejček zastává funkci koordinátor hlasování ODS s ostatními partnery.

Proč si ji pamatovat: Taky se ptáme.

Fakta a čísla

Zpravodaj: 0
Interpelace Evropské komise: 5
Návrhy usnesení: 0
Vystoupení na plénu: 13
Stanoviska: 0
Úspěšná písemná prohlášení: 0     

eu-Daniel-STROZ-110.jpgDaniel Strož (KSČM)
Jestliže se říká, že europoslance dělá práce ve výborech, pak je možné, že Daniel Strož je mytickou postavou. Na posledních deseti jednáních výboru pro právní záležitosti nezazněl jeho názor ani jednou, stejně hlasitě byl slyšet i v kulturním výboru, kde má funkci náhradníka.

Nebyl zpravodajem ani k jedné zprávě, přičemž pro komunisty je vzhledem k velikosti jejich frakce snazší dostat se ke zpravodajování než pro ostatní české europoslance.

Proč si ho pamatovat: Chtěl, aby Evropský parlament odsoudil nedemokratické a autoritářské praktiky v české politice spočívají v tom, že se senátní výbor začal zabývat ústavností KSČM.

Fakta a čísla

Zpravodaj: 0
Interpelace Evropské komise: 8
Návrhy usnesení: 2
Vystoupení na plénu: 24
Stanoviska: 0
Úspěšná písemná prohlášení: 0     

eu-Jan-ZAHRADIL-110.jpgJan Zahradil (ODS)
Místo v příštím europarlamentu má jako předpokládaná jednička na kandidátce ODS jisté, i když jeho nepřítomností by parlament neutrpěl. Od šéfa nejpočetnější české skupiny asi všichni čekali trochu víc.

Na schůzích parlamentu patří mezi nejnemluvnější ze všech nemluvných poslanců ODS. Pro výborové působení si vybral bezvýznamný rozvojový výbor. I tam pokračuje v pasivním odporu: na posledních deseti setkáních se vyjádřil jen k jedinému bodu. Loni v prosinci.

Proč si ho pamatovat: V jedné ze svých vzácných aktivit žaloval Evropské komisi na českou členku kabinetu komisaře Frattiniho, že napsala do novin nelichotivě o ODS.

Fakta a čísla

Zpravodaj: 0
Interpelace Evropské komise: 6
Návrhy usnesení: 0
Vystoupení na plénu: 8
Stanoviska: 0
Úspěšná písemná prohlášení: 0     

eu-Jaroslav-ZVERINA-110.jpgJaroslav Zvěřina (ODS)
Co k němu napsat? V Evropském parlamentu jako by ani nebyl. Na plénu promluvil za čtyři roky pouze devětkrát, a to především proto, aby po hlasování v minutové řeči zdůvodnil, jak vlastně hlasoval. Při interpelacích položil komisi jen jednu otázku týkající se toho, zda dělá něco pro ochranu duševního vlastnictví vývojářů softwaru.

Nezpravodajoval ani jednu parlamentní zprávu, nepodpořil návrh žádné rezoluce ani deklarace parlamentu. Je místopředsedou delegace pro vztahy s Japonskem a jako pozorovatel se zúčastnil voleb v Gruzii.

Proč si ho pamatovat: Během hlasování se projevuje jako k Česku nejloajálnější poslanec.

Fakta a čísla

Zpravodaj: 0
Interpelace Evropské komise: 9
Návrhy usnesení: 0
Vystoupení na plénu: 9
Stanoviska: 0
Úspěšná písemná prohlášení: 0    

 

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist