langer_mobil_snemovna_192x1.jpgData uložená v systému Czech POINT jsou údajně nedostatečně chráněna proti případnému zneužití. V dnešní interpelaci na ministra vnitra Ivana Langera to v Poslanecké sněmovně uvedla poslankyně Gabriela Kalábková (ČSSD). Ta se na ministra obrátila s tím, že má informace o "naprosto bezprecedentním způsobu zabezpečení přístupu k informacím v rámci tohoto systému". Langer jí slíbil, že vše nechá prověřit a poté jí poskytne odpověď.

K tomu, aby si někdo mohl pořídit výpis či opis nějaké listiny z některého z rejstříků například z internetové kavárny, stačí podle Kalábkové uživatelské jméno a heslo kteréhokoli z uživatelů systému. "Nebudu zabíhat do technických podrobností, ale přihlášení pouze jménem a heslem bez dalších bezpečnostních prvků naprosto nechrání data proti jejich zneužití," tvrdí poslankyně. "Víte o tom, že i interní síť vašeho ministerstva je lépe chráněna než Czech POINT?" zeptala se ministra.

"Informace, o kterých hovoříte, jsou-li pravdivé, jsou nesmírně závažné," uvedl Langer. Prostřednictvím systému je možné získat výpisy z katastru nemovitostí, obchodního i živnostenského rejstříku a rejstříku trestů. U prvních třech podle něj problém s přístupem není, protože jsou veřejné. U rejstříku trestů by to již problém byl, protože to veřejný registr není a data v něm musí podléhat ochraně. Síť kontaktních míst Czech POINT slouží pro komunikaci občanů s úřady. Naplno běží od letošního ledna. Jeho prostřednictvím je také možné podávat podání k jakémukoli státnímu úřadu.