Výběr výroků prezidenta Václava Klause k vybraným tématům:

O Evropské unii:


"Já jsem nesmírně proevropský, kéž by někdo jiný ještě byl tolik proevropský jako já. Ale proevropský neznamená poslušně scvaknout podpatky na každou věc, která se shodou okolností rozhodne v Bruselu. To není proevropství samo o sobě, to je v něčem daleko hlubším. A já věřím, že to já v sobě velmi silně mám." (ČTK/8.1.2008)
 
O ekologických hnutích:

"Ekologická ideologie se objevila už v 19. století. Ale teprve na přelomu 60. a 70. let 20. století se v USA a v západní Evropě objevili lidé, kteří byli proti svobodě, volnému trhu a demokracii a kterým se zdálo, že socialismus už není schopen 'inspirovat masy'. A tak se vrhli na toto téma a to byl začátek tohoto hnutí."
(ČTK/9.11.2007)
 
O globálním oteplování:

"Globální oteplování způsobené lidmi je nesmyslná fikce." (Právo/19.9.2006) "Žádné ničení planety nevidím, nikdy v životě jsem neviděl a nemyslím, že nějaký vážný a rozumný člověk by to mohl říci" (HN/9.2.2007)
 
O normalizaci:

"Nesouhlasím s těmi, kteří vytýkají obyčejným lidem, že s totalitním režimem kolaborovali, že se nebouřili, že nedemonstrovali, že nezakládali různé opoziční skupiny, jako to udělala skupina intelektuálů - z větší části bývalých straníků - v několika seskupeních v letech sedmdesátých a osmdesátých. Reakcí oné masy 'obyčejných občanů' na nesvobodné poměry byla rezistence, nevýkonnost, náhradní individuální aktivity, atomizace společnosti, pouhé pasivní žití v kulisách propagandy, které už nikdo nevěřil. Byli to však právě oni, kdo svým chováním vytvořili předpoklady pro 17. listopad roku 1989." (MfDnes/15.11.2003)
 
O komunistické straně:

"Já bych velmi odlišoval hodnocení komunismu, který jsme někteří prožívali většinu svého života, od komunistické strany v prosinci 2007. Já si myslím, že tohle si trošičku směšujeme. Prostě komunistická strana je v našem demokratickém svobodném parlamentním systému zastoupena.... Mně se zdá směšné, že dneska někdo hrdinně bojuje s komunismem, to měl bojovat před dvaceti, třiceti lety." (TV Prima/23.12.2007)
 
O soudech:

"Není to tak, že jedna paní soudkyně porazila všemocného prezidenta. Je to tak, že občané ČR prohrávají s naší soudcovskou mocí. Já to považuji za velké ohrožení demokracie v naší zemi," řekl Klaus poté, co prohrál spor s předsedkyní Nejvyššího soudu Ivou Brožovou u Ústavního soudu. (ČTK/12.9.2007)
 
O politické korektnosti:

"Politická korektnost je jedna z nejzhoubnějších věcí dnešní doby, je stejně děsivá jako marxismus, vrací nás nekonečně dozadu." (HN/9.2.2007)
 
O intelektuálech:

Podle Václav Klause jsou intelektuálové po pádu totality "frustrovanou a otevřeně protestující skupinou, která velmi rychle zjistila, že svobodná společnost a svobodný trh nebudou možná potřebovat jejich služby v takovém rozsahu, jak na to byli v minulosti zvyklí." (ČTK/23.8.2005)
 
O nevládních organizacích (NGO):

"NGOism je pro mě nepřítel, jakého jsem měl dřív v komunismu - je skoro na stejné úrovni." (ČTK/12.9.2005)
 
O návrhu Národní knihovny od architekta Jana Kaplického:

"Podobně jako protijaderní aktivisté u Temelína, jsem ochoten přivazovat se vlastním tělem a bránit, aby Národní knihovna v takové podobě na Letné byla." (ČTK/4.5.2007)