jan-svejnar-upreny-pohled-192.jpgPrezidentský kandidát Jan Švejnar v dnešním prohlášení o jeho americkém státním občanství napsal: "Budu-li zvolen prezidentem České republiky, vzdám se americké státní příslušnosti. K tomuto rozhodnutí jsem dospěl po zralé úvaze a po diskusích s řadou svých blízkých, především s manželkou a dětmi. Funkce prezidenta republiky je službou národu, závazkem k stoprocentní oddanosti zájmům České republiky. To by pro mě samozřejmě platilo i v případě, že bych si zachoval dvojí občanství."

 

Dnešní Mladé frontě Dnes (MfD) Švejnar řekl, že po skončení prezidentského mandátu by o navrácení amerického občanství požádal. Uvedl také, že kdyby se vzdal amerického občanství, jeho manželka by se snažila získat české.

 

special-prezidenti-08.gifŠvejnar: Nejde o taktické rozhodnutí

 

"Ve chvíli, kdy jsem se o kandidatuře rozhodoval, jsem své dvojí občanství za problém nepovažoval," říká prezidentský kandidát. Podle něj dnešní rozhodnutí není taktické a není ani povinností vůči Ústavě České republiky.

 

"Při četných, často velmi dojemných setkáních s občany jsem pochopil, jak hlubokým symbolem je pro národ prezidentská funkce. Plně jsem pocítil oprávněné očekávání občanů, že o výlučnosti loajality prezidenta ke svému národu nesmí být pochyb. I pouhé zachování dvojího občanství je proto v symbolické rovině problematické."

 

Na otázku, zda by po vypršení prezidentského mandátu opět požádal o americké občanství, Švejnar odpověděl: "Mohl bych si o něj opět požádat. Navíc mám za manželku Američanku a děti mají také občanství USA, takže celý ten proces by mohl být i o něco rychlejší, jinak trvá několik let."