veda_pozorovani_mikroskop_192.jpgAkademie věd a Univerzita Karlova vybudují společné Biotechnologické a biomedicínské centrum (BIOCEV). Mělo by soustředit by mělo špičkové vědce v těchto oborech. Připravovat by se v něm měli odborníci pro potřebu výzkumu a český technologický průmysl.

Zakladatelskou smlouvu zájmového sdružení BIOCEV ve čtvrtek podepíší představitelé univerzity a pracovišť akademie.

Centrum by zakladatelům mělo usnadnit odstraňování problémů spojených s přenosem poznatků ze základního výzkumu do výzkumu aplikačního. Mělo by rovněž přinést výraznější podíl na podávání patentů a komerčně uplatnitelných výsledků.

Univerzitním fakultám a ústavům akademie by centrum také mělo umožnit získat nové prostory pro týmy, které provádějí kvalitní biologický či biomedicínský výzkum. Stimulovat má výkonnost a kvalitu týmů a rovněž přilákat vědecké osobnosti.