Téměř 800 kilometrů urazí pěšky čeští a moravští katolíci při své pouti do německých Cách. Na cestu se věřící z naší země vydají po více jak 231 letech již 30. května. Mezi relikvie tohoto porýnsko-vestfálského města patří sedm předmětů patřících údajně Ježíšovi, Panně Marii a Janu Křtiteli. Prvním poutníkem do Cách byl v roce 1349 císař Karel IV.

Pouť Čechů do Cách chce podle České biskupské konference navázat na tradice pěších poutí do Cách v minulosti. Pěší poutníci z Kladna, Prahy, Opavy a Slovenska jdou s knězem Janem Peňázem, děkanem z Velkého Meziříčí.

Tato pouť se koná vždy každý sedmý rok prokazatelně již od roku 1349. Zda jsou cášské relikvie, uložené v dómu Panny Marie zapsaném do seznamu světového dědictví UNESCO, skutečně pravé, je pro dnešní poutníky druhořadá otázka. Jsou podle pořadatelů především znamením odkazujícím ke Kristu a k Bohu.