Po "pastelkovném", příspěvku na školní pomůcky pro každého prvňáčka, chce ČSSD zavést i "počítačovné" - 7000 korun pro žáky šestých ročníků základní škol na nákup počítačů. Zároveň slibuje zvýšení počtu studentů na gymnáziích a vysokých školách. Médiím to v neděli prozdradili místopředseda vlády pro ekonomiku Jiří Havel a ministryně školství Petra Buzková.


Podle Havla je cílem sociální demokracie vytvořit takovou společnost, jejíž rozvoj bude stavět na vzdělávání a kvalifikaci občanů, avšak bez toho, aby bylo zavedeno školné či jiné poplatky na studium. Dokončit by také chtěli zavedení účinného systému sociálních stipendií.


Využití informačních technologií by se kromě hodin informatiky mělo stát i součástí ostatních předmětů. Aby mohly děti na počítači pracovat i mimo školu, chce ČSSD poskytnout příspěvek na nákup výpočetní techniky 7000 korun pro rodiny šesťáků, které pobírají rodičovský příspěvek. V šesté třídě se totiž ve školách začíná s povinnou výukou informatiky.


Sociální demokraté dále slibují, že v roce 2010 se zvýší počet středoškoláků na gymnáziích zhruba o 7000, což by znamenalo dvakrát více než nyní. Zvýšit by se podle nich měl také počet studentů na vysokých školách, a to zhruba o čtvrtinu. ČSSD chce mimo jiné prosazovat i reformu učňovského školství a zlepšit spolupráci mezi učilišti a zaměstnavateli.


"Budeme rovnoměrně zvyšovat výdaje na výzkum a vývoj tak, aby v roce 2010 dosáhly celkově tři procenta hrubého domácího produktu, z toho nejméně třetinu z veřejných zdrojů," řekl Havel, podle něhož by Česká republika mohla získat pro oblast výzkumu a inovací nejméně 12 miliard korun z evropských fondů. Celkové náklady ze státního rozpočtu a evropských fondů na výzkum a vývoj by pak v roce 2010 měly přesáhnou 39 miliard korun, výdaje pro rok 2006 činí podle výpočtů sociálních demokratů 18,7 miliardy korun.