Představitelé parlamentů zemí takzvané visegrádské čtyřky (V4) - Polska, Česka, Slovenska a Maďarska, podepsali v Praze společnou deklaraci, ve které vyzývají vlády svých zemí, aby se dále zasazovaly o uvolnění pracovního trhu v Evropské unii.

Summit představitelů zákonodárných sborů zasedal v Praze od pátku a v sobotu se ho účastnil také evropský komisař pro sociální politiku Vladimír Špidla.

Signatáři dokumentu rovněž apelují na vlády těch členských zemí, které pracovní trhy omezují, aby je pro pracovníky nových členských zemí liberalizovaly k 1. květnu, kdy skončí první dvouleté zkušební období.

Předseda českého Senátu Přemysl Sobotka řekl, že signatáři ještě dnes rozešlou deklaraci všem parlamentům a vládám EU. Podtrhl také význam visegrádského seskupení jako bloku, jehož smyslem je prosazování společných postojů.

"Když náš hlas bude znít shodně, bude spíše vyslyšen," doplnil ho předseda polského Sejmu Marek Jurek. Je přesvědčen o tom, že zrušení bariér bránících volnému pohybu pracovních sil v unii, je nezbytné pro budování společné solidární Evropy.

"Dokázali jsme, že pracovníci z východní Evropy ještě zvýšili zaměstnanost v těchto zemích," dodal. Ze zemí původní evropské patnáctky nepřijaly omezení pracovního trhu Irsko, Británie a Švédsko. Příchozí ze střední Evropy tam podle závěrů dnešní konference vyplňují mezery na trhu práce.

V deklaraci se uvádí, že volný pohyb pracovních sil má velký význam pro občany nových členských zemí a že je jednou ze svobod nezbytných pro budoucnost EU.

Představitelé V4 varují před tím, že vedlejším efektem omezení pracovního trhu může být nárůst černé a šedé ekonomiky a v konečném důsledku mohou mít omezení paradoxně negativní dopad na ekonomiku.

Předpoklady starších členských států, které se obávaly narušení stability pracovního trhu velkým přílivem pracovních sil z nových zemí, nebyly podle místopředsedy maďarského parlamentu Gábora Világose správné.

Podle místopředsedy slovenského parlamentu Viliama Vetešky je nutné zvýšit komunikaci mezi představiteli i obyvateli zemí EU o významu a prospěšnosti volného pohybu pracovních sil.

V Irsku, Švédsku a Británii, které omezení neuplatnily, se totiž podle dokumentu nepotvrdily obavy z narušení pracovního trhu. Naopak v některých profesích se trh zlepšil. Z toho se v dokumentu vyvozuje, že úplná liberalizace bude výhodná pro všechny členské země unie.

Šéfové zákonodárných sborů V4 rovněž vítají, že některé státy o liberalizaci pracovního trhu uvažují a chtějí pokračovat v diskusi o dalším směřování EU a o jejich principech, na kterých vznikla.

Evropská komise bude zprávu komisaře Špidly, která vyhodnocuje dva roky zkušebního období, projednávat 8. února. Měla by být podkladem pro rozhodování národních vlád. Špidla v sobotu zdůraznil, že je však zrušení či ponechání omezení trhu práce plně v kompetenci členských zemí.