Až po velké sněmovní bitvě prosadila vláda Petra Nečase svoji zdravotnickou reformu. Tento soubor zákonů přináší řadu revolučních změn, například to, že kdo bude chtít lepší péči, bude si za ni moct poprvé legálně připlatit.

Reforma mění podmínky tak, že nemocnice budou soutěžit o pacienty, pojišťovny začnou sjednocovat částky, které jim platí za ošetření či operace, zmizí nepotřebná lůžka a podraží některé léky, lázeňské pobyty a hospitalizace.

Hlavní změny ve zdravotnictví:

Od 1. prosince 2011

- Pacienti dají za den v nemocnici regulační poplatek 100 korun místo dosavadních 60 korun.

- Pojištěnci mohou přejít k jiné zdravotní pojišťovně jen jednou za rok s půlroční čekací lhůtou, dosud to bylo možné k prvnímu dni čtvrtletí a bez čekací lhůty.

 

Od 1. ledna 2012

- Pacienti si mohou připlatit na prvních 18 nadstandardů, jako je lehčí sádra, lepší oční čočka a některá očkování. Zatím nebudou platit za robotickou operaci či výběr operatéra.

- Zrušena platba za položku na receptu, pacienti dají 30 korun za recept, ne už za každou položku na receptu.

 

Od 1. dubna 2012

- Pacienti si zaplatí ty léky, které nejsou výhradně na recept, cena nerozhoduje, původní omezení na léky do 50 korun padlo.

- Pacient získá větší práva na informace o svém zdravotním stavu i poskytovaných zdravotnických službách.

- Vzniká nárok pacienta na podrobnou informaci o prováděném výkonu. Lékař ho musí seznámit se zákrokem, jeho důsledcích a následcích. Výjimkou jsou urgentní výkony v ohrožení života a případy, kdy si pacient výslovně nepřeje být informován.

- Pacient může určit, za jakých okolností chce být léčen. Zavádí se institut dříve vysloveného přání pacienta. Bude platný pět let a může být kdykoli změněn.

- Svobodná volba poskytovatele péče. Lidé si mohou oficiálně vybírat například nemocnici, kde se chtějí léčit.

- Pacientům vzniká právo na přítomnost osob blízkých při poskytování zdravotnických služeb.

- Pacient může určit osoby, které mají právo na informace o jeho zdravotním stavu a mohou nahlížet do pacientovy dokumentace.

- Pacient má právo na další názor. Před vážnou operací smí postup operace i diagnózu konzultovat s dalším lékařem, pojišťovna to zaplatí.

- Pacient bude mít díky definici nároku přehled, na jakou péči má právo a na jakou si může legálně připlatit.

- Veškeré údaje o poskytovatelích zdravotnických služeb budou v Národním registru poskytovatelů na webu ministerstva zdravotnictví.

- Stanovují se práva a povinnosti poskytovatelů péče včetně sankcí za jejich porušení.

- Prodloužení dojezdové doby záchranky z 15 na 20 minut.

- Záchranáři budou moci požadovat nezbytně nutnou pomoc od lidí, ti ale nesmějí být pomocí vystaveni ohrožení života nebo zdraví.

- Nemocnice jen výjimečně budou smět odmítnout pacienta, nikdy ale pacienta, který je v bezprostředním ohrožení života.

- Očkování proti rakovině čípku uhradí dívkám od 13 do 14 let pojišťovny.

- Změny v umělém oplodnění - pojišťovna uhradí čtyři cykly, když v prvních dvou se zavede jedno embryo. Zůstává i dosavadní varianta tří pokusů za život s více embryi.

- Upravují se pravidla pro anonymní dárce zárodečných buněk. Darovat vajíčko mohou ženy od 18 do 35 let, muži sperma od 18 do 40 let.

- Ženy mohou podstoupit dobrovolnou sterilizaci od 21 let. Ze zdravotních důvodů, třeba při rakovině, ji mohou podstoupit po písemném souhlasu od 18 let, mladší se souhlasem zákonných zástupců, odborné komise a soudu.

- Léčebnou kastraci lze provést pacientovi po dovršení 25 let, který v minulosti spáchal násilný sexuálně motivovaný trestný čin. Pacientovi v ochranném léčení jen se souhlasem soudu.