Léky až za 16 miliard korun skončily loni podle odhadu ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Martina Beneše místo u českých pacientů v cizině. Je to zhruba pětina českého lékového trhu.

V některých případech to podle Beneše vedlo až k nedostupnosti léku pro české pacienty.

Paralelní vývoz sám o sobě nelegální není, ale ústav stíhá lékárny, které nemají povolení. Od letoška začal všechny vývozy, legální i nelegální, evidovat.

"Následkem trvale klesajících cen a úhrad z pojištění jsou léky stále atraktivnější pro vývoz. Řada distributorů i lékáren s oprávněním vývozu se živí především vývozem léků do ciziny, místo aby dodávali českým pacientům," řekl Beneš.

Hlavní příčinou je podle něj to, že léky v Česku jsou výrazně levnější než ve většině zemí EU. Lékárny si vývozem zvyšují zisk.

Počet distributorů loni stoupl o 44 na celkových 307, z nich 80 držitelů povolení patří tomu, kdo je zároveň provozovatelem lékárny.

Podle právě vydané zprávy SÚKL za rok 2010 se lékový trh v Česku loni stabilizoval. Distributoři dodali ve finančním vyjádření zhruba stejně léků jako v roce předchozím. "Z pohybu léků na trhu víme, že pacienti byli odléčeni za méně peněz větším počtem léků a novějšími, tedy se léčilo za stejné peníze více pacientů než v roce předchozím," řekl Beneš.

Výrobci dodali loni léky za 58,85 miliardy korun, rok předtím za 58,23 miliardy, což je po výrazných nárůstech předchozích let velké zmírnění. Například mezi lety 2008 a 2009 stouply dodávky ve finančním vyjádření z 52,85 miliardy na 58,23 miliardy korun. Zbrzdění přikládá Beneš hlavně revizím cen léků a jejich úhrad ze zdravotního pojištění.

V Česku je registrováno 55 837 lékových kódů, z nich 7354 je na trhu.

"Celkové úspory z revizních řízení byly vypočítány ve výši 4,9 miliardy korun," upřesnil ředitel. Léky ze skupin nejčastěji užívaných jsou podle něj už zrevidovány, z tisícovky lékových skupin zbude do konce roku k revizi stovka, to jsou podle Beneše už jen léky "nevýznamné".

Pokuty za 4,831 milionu

SÚKL loni obdržel 974 žádostí o novou registraci léčivého přípravku, z nich 90 procent byla levná generika a deset procent drahé originály. Ke konci roku 2010 evidoval 2406 lékáren a 250 výdejen, rok předtím bylo lékáren 2370 a výdejen 253.

SÚKL provedl loni 900 inspekcí lékáren. Ve 302 lékárnách kontroloval zacházení s návykovými látkami, ve 148 označování léků cenami a dodržování maximální přirážky. Podal 73 návrhů na uložení pokuty, s provozovateli začalo 18 správních řízení, ve čtyřech případech byla lékárně pozastavena příprava léčivých přípravků a ve třech případech činnost celé lékárny.

Při kontrolách zacházení s návykovými látkami zjistil ústav u 18 lékáren závažné porušení a v deseti dal návrh na zahájení správního řízení.

Celkem uložil pokuty za 4,831 milionu korun.