O celou nemocenskou nebo její část přišlo v prvním pololetí letošního roku 1129 lidí, kteří nedodrželi léčebný režim. Loni za celý rok to bylo přes pět tisíc lidí. ČTK to v pondělí sdělil Kamil Vařeka, mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která dodržování léčebného režimu kontroluje.

Počty zjištěných prohřešků již několikátým rokem klesají, zřejmě v důsledku loňských změn systému vyplácení nemocenské. Zatímco za předloni kvůli porušení pravidel nemocenské o peníze přišlo přes sedm tisíc lidí, v roce 2008 to bylo přes pět tisíc lidí lidí, tedy 2,7 procenta kontrolovaných pracovníků. Snížení nebo odebrání dávek letos v prvním pololetí postihlo asi 1,7 procenta kontrolovaných.

Snižuje se však také celkový počet kontrol. Zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení letos od ledna do června podnikli asi 65 tisíc kontrol; loni za celý rok jich bylo přes 190 tisíc.

Kromě krácení a odebrání nemocenské pracovníci ČSSZ nařídili v asi 650 případech ukončení neschopnosti, pro kterou již lidé neměli z lékařského hlediska žádné opodstatnění. Nejvíce takových případů, více než 100, ČSSZ zaznamenala ve Zlínském a Olomouckém kraji.  

Kvůli zavedení vládní reformy lidé loni od ledna do konce června nedostávali v prvních třech dnech nemoci žádné dávky. Ústavní soud poté tuto praxi zrušil; z rozhodnutí ministerstva práce lidé proto v červenci a srpnu pobírali i v prvních třech dnech nemoci 60 procent základu příjmu stejně jako od čtvrtého dne nemoci. Od září poté zaměstnanci měli v prvních třech dnech nemoci nárok na 25 procent vyměřovacího základu.

Letos od ledna v prvních třech dnech nemoci opět žádné náhrady nejsou; až do 14. dne nemoci poté nemocenskou zaměstnancům za pracovní dny platí zaměstnavatelé, potom stát.

Přepadové kontroly i o víkendu 

Nová úprava nemocenského pojištění, platná od letošního ledna, zpřísnila sankce za porušení léčebného režimu, a to nejen pro pracovníky, ale i pro lékaře. "Pokud již bylo nemocenské vyplaceno, považují se dávky vyplacené na nemocenském za přeplatek, který je pojištěnec povinen vrátit," uvedl Vařeka.

Kontroloři navštěvují nemocné v pracovních dnech i o víkendu. Vybírají je buď namátkově, nebo přicházejí na podnět lékaře či úřadu práce nebo právě zaměstnavatele, který má podezření, že jeho zaměstnanec chorobu jen předstírá.

Nemocní jsou povinni správě kontrolu umožnit, u lékaře proto musí uvést platnou adresu a mít na zvonku u bytu uvedeno své jméno. Kontroloři jim při kontrole předloží oprávnění. Nemocní pracovníci jim musí ukázat doklad o pracovní neschopnosti, na nějž pracovník správy datum a čas kontroly zaznamená.

Pokud zaměstnanci s kontrolory dostatečně nespolupracují, mohou jim pracovníci ČSSZ uložit pokutu do výše 10 tisíc korun; při závažných přestupcích pravidel až ve dvojnásobné výši.